SZEMÉLYÜGYI OSZTÁLY

Szervezeti egység neve:

Személyügyi Osztály

Osztályvezető:

Nagyné Berecz Györgyi

Cím:

1102 Budapest, Szent László tér 29.

Telefon:

06 1 4338 158

E-mail

hivatal@kobanya.hu

Honlap:

www.kobanya.hu

 Személyügyi Osztály feladatai:

 Személyügyek:

 • A köztisztviselőkkel, munkavállalókkal, a szociális és egészségügyi, közoktatási intézmények intézményvezetőivel kapcsolatos teljes körű személyzeti és munkaügyi feladatok ellátása.
 • Gondoskodik a köztisztviselői, intézményvezetői álláspályázatok kiírásáról. Figyelemmel kíséri és elkészíti a köztisztviselők, közalkalmazottak előmenetelében történő változásokat.
 • Szervezi és nyilvántartja a munkaköri leírásokkal kapcsolatos feladatokat.
 • A dolgozói szabadságok megállapítása, nyilvántartása. Távolmaradások rendszeres jelentése a Magyar Államkincstár bérszámfejtése részére.
 • Tanulmányi szerződések előkészítése és nyilvántartása, tanulmányi szabadságok megállapítása, nyilvántartása.
 • Előkészíti a vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettséggel kapcsolatos feladatokat a köztisztviselők valamint az intézmények vezetői vonatkozásában, a jogszabályban előírt nyilvántartásokat vezeti, a vagyonnyilatkozatok biztonságos megőrzéséről gondoskodik.
 • Szervezi a dolgozók rendszeres foglalkozás-egészségügyi vizsgálatát, erről nyilvántartást vezet.
 • Megszervezi a nyári szünidei munkára jelentkezők, valamint szakmai gyakorlatot a Hivatalban töltő középiskolások, felsőfokú képzésben résztvevők foglalkoztatását.
 • Helyettesítési megbízások és visszavonásuk előkészítése és nyilvántartása.
 • A jubileumi jutalom határozatainak elkészítése.
 • Figyelemmel kíséri az előmenetelben előírt képzés megszerzését, igény szerint helyi továbbképzés és vizsgáztatás szervezésével.
 • Nyilvántartja a közigazgatási szakvizsgára kötelezetteket, szervezi a szakvizsgán történő részvételt. Elkészíti az éves képzési és továbbképzési tervet.
 • Gondoskodik a személyzeti, humánpolitikai statisztikák, reprezentatív felmérések, adatközlési kötelezettségek összeállításáról (KSH, Budapest Főváros Kormányhivatala, egyéb hivatalos szerv).
 • Az önkormányzati pályázatok elszámolásához rendszeresen statisztikai adatokat szolgáltat.
 • Munkaügyi perekhez szükség szerint adatot, információt szolgáltat a bíróság, illetve a jogi képviselő részére.
 • Nyilvántartja a köztisztviselők teljesítmény követelmény meghatározását és teljesítmény értékelését.
 • Szakmai támogatást nyújt az önkormányzat intézményei részére a KIR3 program használatához, valamint kapcsolatot tart a programhibák kiküszöbölése érdekében a Magyar Államkincstár informatikai szakembereivel, fejlesztőivel.   

Bér- és létszámgazdálkodás:

 • Vezeti a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységenkénti létszámnyilvántartását, folyamatosan figyelemmel kíséri létszámgazdálkodásával kapcsolatos feladatokat.
 • A személyi juttatások előirányzatának és felhasználásának nyilvántartása, kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények tekintetében
 • A Gazdasági és Pénzügyi Irodával egyeztetve folyamatosan nyilvántartást vezet a tartós bérmegtakarításról.
 • Részvétel a cafetéria szabályzatok aktualizálásában, módosításában.
 • Kapcsolatot tart az Egészség-, Nyugdíjpénztárakkal.
 • A bérgazdálkodó félévente egyeztetést végez az intézményekkel a bérmegtakarításokkal kapcsolatban.

Bérszámfejtés:

 • A Polgármesteri Hivatal, és az intézmények részére megbízási díjak kifizetésének előkészítése.
 • A köztisztviselők és az intézmények közalkalmazottai részére a nem rendszeres juttatások, illetményelőlegek, cafetéria juttatások számfejtése.
 • A köztisztviselők útiköltség elszámolásának elvégzése.
 • A bérszámfejtő feladata köztisztviselők és az intézmények közalkalmazottai cafetéria juttatásával kapcsolatos nyilvántartások vezetése, a juttatások megrendelése, elszámolása, az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatás teljesítése.
 • A Polgármesteri Hivatal és az intézmények alkalmazottai részére munkáltatói és kereseti igazolások kiadásának előkészítése.
 • Ellátja a helyi feladatokat a személyi jövedelemadó előleg megállapításával, bevallással kapcsolatban (nyilatkozattételek koordinálása).
 • A bírósági határozattal meghatározott tartozások nyilvántartása, számfejtéskor annak levonása és a kedvezményezett felé utalása.

 

Hamar Krisztina

Személyügyi ügyintéző

telefon: 06 1 4338 157

Németh Péter

Személyügyi ügyintéző

telefon: 06 1 4338 161

Balla Gabriella

Személyügyi ügyintéző

telefon: 06 1 4338 159

Kiss Edina

Bérgazdálkodó

telefon: 06 1 4338 160

Kulisicsné Biri Edit

Bérgazdálkodó

telefon: 06 1 4338 162

Újháziné Nagy Natália

Bérgazdálkodó

telefon: 06 1 4338 131

Soós-Kóbor Diana

Bérszámfejtő

telefon: 06 1 4338 129

Hlatkulik Decsi Katalin

Bérszámfejtő

telefon: 06 1 4338 146