Prof. Dr. Szabó Miklós

1942-ben született Tiszadorogmán. Általános iskolai tanulmányait követően 1956-ban a II. Rákóczi Ferenc katonai Középiskolában tanult tovább. 1964-ben az akkori Egyesített Tisztiiskolán végzett gépkocsizó lövészeti szakon kitüntetéses oklevéllel, miközben jeles eredménnyel diplomázott a szegedi Tanárképző Főiskolán földrajztanárként.

Ezt követően csapatszolgálat, majd a Kossuth Lajos Katonai Főiskolai szolgálat következett. 1969-1972 között a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia hallagtója volt, ahol jeles eredménnyel végzett, amelynek ma is rektora.

 

Az akadémiai végzettség megszerzést követően hadművészet-történetet oktatott, 1977-1981 között tanszékvezető - helyettse, majd tanszékvezető, 1984-től az akadémiaparancsnok társadalomtudományi helyettese. 1989-1991 között a Zalka Máté Katonai Műsszaki Főiskola parancsnoka. 1991-től a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia parancsnoka, majd megbízott rektora, 1997-től rektora.

Oktatói és parancsnoki munkája mellett 1976-ban elvégezte az ELTE történelem szakát, 1977-től bölcsészdoktor, majd a hadtudomány kanditátusa, 1987-től doktora. 1988-tól egyetemi tanár.

 

Szakterületei: a II. világháború hadműveletei, magyarország a II. világháborúban, illetve a Magyar Királyi Légierő története, mely témákat a felsőfokú katonai képzésben és az ELTE katedráján egyaránt oktatja. Elnyert Széchenyi ösztöndíjának köszönhetően a közelmúltban kezdte meg a II. világháború utáni katonai felsőoktatás történetének feltárását és publikálását.

Széleskörű tudományos tevékenységet fejt ki, aktívan vesz részt a haza és nemzetközi tudományos közéletben. számos hazai és nemzetközi tanácskozás szervezője és résztvevője. Hosszú évek óta aktív közreműködője a tudományos továbbképzéseknek.

 

A magyar tudományos életben fontos tisztségeket tölt be úgy a honvédelem, mint az általános tudományos és kutatómunka területein. 2001-től a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Nemzetközi ismertségét jelzi, hogy az Európai Jogakadémia elnökségének tagja, valamint az Európai Jogakadémia Hadijog és Biztonságpolitika Tagozatának elnöke.

Rendkívüli és egyedülálló szakmai munkáját, tudományos és parancsnoki teljesítményét 13 kormánykitüntetéssel - többek között - a Magyar Köztársaság Érdemrend Középkeresztjével, a Magyar Köztársaság Érdemrend Középkeresztje Csillaggal ismerték el. 2003-ban az Osztrák Köztársaság Nagy Érdemrendje, 2006-ban a Francia Köztársaság Nemzetvédelemért Érdemrendjének Lovagi fokozata kitüntetésben részesült.

 

Az általa vezetett, kerületünkben működő egyedülálló országos felsőoktatási intézmény fontos szerepet tölt be Kőbánya életében.

Professzor, doktor Szabó Miklós nyugállományú altábornagy, akadémikus, a Zrínyi Miklós Akadémia rektora szakmai teljesítményével, tudományos munkásságával és rektori tisztségével hozzájárult településünk ismertségéhez, a Magyar Honvédség korszerű képzési struktúrájának létrejöttéhez.