Kiss József

1933 december 15-én született Budapesten. Alap, majd középfokú tanulmányait követően villamosmérnöki és gazdaságmérnöki diplomát szerzett a Budapesti Műszaki Egyetemen. Munkássága, életútja teljesen Kőbányához kötődik. 25 évet dolgozott kőbányai nagyvállatoknál, ebből 21 évet az EVIG-ben, négy esztendőt a LAMPART-ban.

Vállalati munkásságát követően 1977-ben került a mai önkormányzat elődjéhez a kerületi tanácshoz. 14 évig volt a tanács főállású munkatársa, ebből 13 esztendeig általános elnökhelyettese. Egész tevékenységében kiemelkedő helyet töltött be a hivatal és intézményei gazdaságos és racionális működésének biztosítása, az ehhez szükséges gpndolkodásmód környezetében történő elfogadtatása és megértetése.

Tevékenységének idejében több bölcsöde, óvoda és iskola épült kerületünkben. Segítette azokat a tárgyalásokat, amelyek forrásokat teremtettek a vállalatok segítsége révén a demográfiai csúcsot elérő gyermeklétszám megfelelő létesítményekbe történő elhelyezéséhez.

 

Munkássága idején útépítésekre és útfelújításokra is nagyobb összegeket fordítottak, javítva a kerület közlekedési feltételeit. Növekedett a rendezett zöldfelületek és parkosított területek száma és területe.

 

Kiss József úr általános tanácselnökhelyettesi tevékenysége elismeréseként magasszintű kormánykitüntetésben részesült.

 

Egyénisége, széleskörű látásmódja és racionális szemlélete mindvégig jól érvényesült tanácselnöki tisztségében éppúgy, mint később képviselősége idején.

Józan mértéktartásával, személyes példamutatásával, igényes és mégis emberséges szemléletével és tevékenységével vívta ki a kőbányai emberek, korábbi munkatársai, majd képviselőtársai maradandó bizalmát.