Conti-kápolna

A kerület egyik legszebb és legrégibb műemléke a Conti-kápolna a Kápolna utca 3. szám alatt. Az olasz származású Conti Antal Lipót kőfaragómester és felesége, Drenker Krisztina építette 1739-1740-ben annak emlékére, hogy családjuk az akkor tomboló kolerajárványtól megmenekült. A kápolna tiszta barokk stílusú, egy homlokzati toronnyal (ún. kaputoronnyal), négyszögletes kősisakkal, a toronysisakon az apostoli kereszttel.

A tető és az épület érintkező vonalában gazdagon kiképzett, kiugró párkányzat húzódik körbe, melynek homlokzati szélén emelt talapzaton Mária szüleinek, Joachimnak és Szent Annának kőből faragott szobrai álltak a templom tornyának 1988-ban történő leomlásáig. A kápolna belső szentélye félköríves, gazdagon aranyozott csavart oszlopos oltár. Az oltárkép az innsbruck-i Madonna másolata. A szobrok Conti Antal saját kezű munkái. 1786-ban II. József rendelettel záratta be a kápolnát, és a többi fogadalmi kápolnával együtt ezt is lebontásra ítélte. A család összeköttetései révén azonban megmentette, s 1802-től ismét a híveké lett. Az alig néhány száz kőbányai hívő számára itt tartották a vasárnapi istentiszteleteket. 1869-től adott otthont Kőbánya első plébániájának. Körülötte alakult ki a kerület első városközpontja.

 

Az első elöljáróság is a szomszédban működött a Kápolna tér 1. szám alatt, de azt lebontották. 1938-ban került sor a kápolna renoválására, azonban a háború során nagy károkat szenvedett. 1947-ben állították helyre ismét. Országos védettségű műemlék.

 

Forrás: http://www.xing.hu/kobanya/muemlekek.html