Nyilvános ülés tervezett napirendi pontjai - 2018. szeptember 20.

1. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítása (476. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                    D. Kovács Róbert Antal polgármester

2. A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 32/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése (488. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                    dr. Szabó Krisztián jegyző

3. Tájékoztató a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. közszolgáltatási keretszerződés szerinti 2018. évi féléves működési jelentéséről (453. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                    dr. Pap Sándor alpolgármester

4. A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér futópályairányaira 2018. augusztus 16-i hatállyal bevezetett új műszeres szabvány indulási eljárással kapcsolatos kezdeményezés (472. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                    D. Kovács Róbert Antal polgármester

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 472/1. módosító javaslata

a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér futópályairányaira 2018. augusztus 16-i hatállyal bevezetett új műszeres szabvány indulási eljárással kapcsolatos kezdeményezésről szóló 472. számú előterjesztéshez

5. A VEKOP-5.3.1-15-2016-00012 azonosítójú „Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó” című pályázat megvalósítására szolgáló konzorciumi együttműködési megállapodás módosítása (477. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                    D. Kovács Róbert Antal polgármester

7. Az Új Levédia Kft. támogatása (458. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                   Radványi Gábor alpolgármester

8. Tájékoztató a 2018. évi kőbányai nyári táborokról (457. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                   Radványi Gábor alpolgármester

9. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. I-X. havi várható likviditási helyzetéről (471. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                    dr. Pap Sándor alpolgármester