Nyilvános ülés tervezett napirendi pontjai - 2017. június 20.

1. Az óvodavezetők intézményvezetői pályázatának elbírálása

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

Bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján – az érintett kérelmére.

3. A 2017. évi kulturális és művészeti pályázat elbírálása

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

Bizalmas az előterjesztés 2-10. melléklete az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján