Előterjesztések - 2016. április 19.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester