Előterjesztések - 2012. december 13.

Az érettségi vizsgák támogatási összegének felszabadítása

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

Közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos kérelem elbírálása

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

Népjóléti tárgyú fellebbezés elbírálása

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester