Projekt rövid összefoglaló

Kedvezményezett neve: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Projekt címe: "Zöld Kőbánya - Rajtad múlik"

Támogatás összege: 19 999 003 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt befejezési dátuma: 2021. 03. 31.

Projekt azonosító száma: KEHOP-1.2.1-18-2018-00025

Napjaink egyik legfontosabb világméretű kihívása a globális éghajlatváltozás, amely egyre sürgetőbb és komplexebb válaszokat vár a társadalmaktól. A szélsőséges időjárási események mértéke és gyakorisága világszerte nő, az éghajlatváltozás hatásai számos térséget, gazdasági ágazatot tesznek sebezhetővé.

Az önkormányzatoknak alapvető szerepük van a hazai kibocsátás csökkentés elősegítésében és az energiaellátás biztonságának növelésben is. Hatáskörüknél fogva lehetőségük nyílik a klímabarát tevékenységek ösztönzésére, támogatására, továbbá központi szerepet tölthetnek be a tájékoztatásban is. Ezeken a tevékenységeken kívül pedig saját működésük során is fontos a kibocsátás csökkentési lehetőségek gyakorlati alkalmazása a klímabarát működés elérése érdekében.

A jelenség megszüntetése vagy mérséklése nem lehetséges helyi alkalmazkodási stratégiák kifejlesztése és gyakorlatba való átültetése nélkül. A KEHOP-1.2.1-2018.0025 „Zöld Kőbánya – Rajtad múlik” című nyertes pályázat keretében vállalta a Kőbányai Önkormányzat a Kőbánya Klímastratégiájának elkészítését, amelynek összeállítását a Kőbányai Polgármesteri Hivatal munkatársai végzik.

Önmagában a Stratégia nem kínál, nem kínálhat teljes körű megoldást az éghajlatváltozásra, hiszen az éghajlatváltozás globális szinten jelentkezik, mégis helyi szinten jelentős eredményeket érhetünk el és példaként szolgálhatunk más helyi közösségek, kerületek, települések számára.

Az éghajlatváltozás hatékony kezeléséhez nem elég a már bekövetkezett károk kezelése, hanem tervezetten kell fellépni a kibocsátások csökkentéséért és előrelátóan felkészülni a várható hatásokra. Ezt a tudatos felkészülést, a tevékenységek tervezett végrehajtását és az eredmények nyomon követését szolgálja a helyi éghajlatpolitikai tervezés. A tervezési folyamat eredményeként elkészülő kerületi klímastratégia magában foglalja Kőbánya alkalmazkodási és kibocsátás-csökkentési törekvéseit és beavatkozásait, az ezek megvalósításához szükséges eszközöket, forrásokat és intézményi struktúrát, valamint a stratégia megvalósításának nyomon követését. Kiemelten fontos, hogy a folyamat ne álljon meg a klímastratégia elkészítésénél, hanem az abban foglaltak kerüljenek szisztematikusan végrehajtásra is.

A jövőben törekedni kell az alternatív energiaforrások lehetőségeinek felkutatására, amellyel javítható a kerület energia mérlege. A példamutatás tekintetében az önkormányzati ingatlanok, épületek felújítása és fejlesztése esetében is elvárás a fenntartható víz- és energiagazdálkodásra való törekvés.

A Kőbányai Klímastratégia kidolgozását követően tematikus ismeretterjesztő előadások, interaktív foglalkozások és bemutatók keretében a lakosság minél szélesebb körének bevonásával kerülnek ismertetésre a megfogalmazott célok. A környezettudatosságra való nevelést nem lehet elég korán elkezdeni. A gyermekek bevonása kézműves és éghajlatváltozással kapcsolatos szakkörök útján történik. A projekt teljes időtartama alatt megvalósuló kommunikáció célja, hogy a kőbányai lakosok környezet tudatosságát minél jobban erősítse, felhívja a figyelmet különös módon a saját környezet megóvása, szépítésének fontosságára. A klímatudatosság erősítése az első és a legfontosabb cél.