Senior Tízkarikás Játékok                     ***                     Mozdulj Kőbánya!                     ***                     Szociális taxi kőbányaiaknak


Pályázatok

Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú ingatlanok megvásárlására

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 319/2018. (VIII.30.) határozata alapján együttesen értékesíteni kívánja az 1/1 arányban tulajdonát képező 42409/0/ A/1, 42409/0/ A/4, 42409/0/ A/5, 42409/0/ A/7 helyrajzi számokon felvett, természetben Budapest X. kerület Korall utca 43. földszint 1., földszint 4., földszint 5. és földszint 7. szám alatti ingatlanokat.

A pályázatra jelentkezés helye, módja és határideje: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., címe: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. fóépület, I. emelet 102-es számú irodában átvehető ingyenes jelentkezési lap kitöltésével, 2018. október 24. (szerda) 16:00 óráig beérkezőleg lehet jelentkezni. 

Kapcsolódó dokumentumok:


Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú iroda ingatlan megvásárlására

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 320/2018. (VIII. 30.) határozata alapján értékesíteni kívánja az 1/1 arányban tulajdonát képező 38924/69/A/16 helyrajzi számon felvett, természetben Budapest X. kerület Pongrác út 17 /b. II. lh. fszt. 15. szám alatti iroda ingatlant.

A pályázatra jelentkezés helye, módja és határideje: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., címe: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. főépület, 1. emelet 102-es számú irodában átvehető ingyenes jelentkezési lap kitöltésével, 2018. október 24. (szerda) 16:00 óráig beérkezőleg lehet jelentkezni. 

Kapcsolódó dokumentumok:


Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú ingatlan megvásárlására

Budapest Főváros X. keľület Kőbányai önkormányzta Képviselő-testületa 268/2018. (VI.21.) határozata alapján értékesíteni kívánja az 1/1 arányban tulajdonát képező 41003/2/A/42 he|yrajzi számon felvett, természetben Budapest X. kerület Tárna utca 4. I. emelet 36/a. szám alatti öröklakás ingatlant.

A pályázatra jelentkezés helye, módja és határideje: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., címe: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. főépület I. emelet 102-es számú irodában átvehető ingyenes jelentkezési lap kitöltésével, 2018. szeptember 21. (péntek) 12:00 óráig beérkezőleg lehet jelentkezni.

Kapcsolódó dokumentumok:


Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú ingatlanok megvásárlására

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai önkormányzat Képviselő-testülete 267/2018. (VI. 21.) határozata a|apján együttesen értékesíteni kívánja az 1/1 arányban tulajdonát képező 41951/0/A/4, 41951/0/A/5, 41951/0/A/6, 41951/0/A/7, 14951/0/A/9, 41951/0/A/10, 41951l/0/A/11 és a 41951/0/A/12 helyrajzi számokon felvett, természetben Budapest X. keriilet Alkél utca 31 a-b. szám alatti ingatlanokat.

A pályázatra jelentkezés helye, módja és határideje: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., címe: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. főépület I. emelet 102-es számú irodában átvehető ingyenes jelentkezési lap kitöltésével, 2018. szeptember 21. (péntek) 12:00 óráig beérkezőleg lehet jelentkezni.
Kapcsolódó dokumentumok:


Pályázati felhívás társasházak és lakásszövetkezetek modernizálásának támogatására

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat pályázatot hirdet a lakóközösségek lakóépületek energiahatékonysága és megújulóenergia-felhasználása növelését célzó beruházásainak támogatásáról szóló 10/2017. (III. 24.) önkormányzati rendelet alapján a kerületi társasházak és lakásszövetkezetek részére. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 28.

Kapcsolódó dokumentumok:


Pályázati felhívás társasházak és lakásszövetkezetek részére

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat pályázatot hirdet a lakóközösségek lakóépületek fejlesztését célzó beruházásainak támogatásáról szól 14/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet alapján a kerületi társasházak és lakásszövetkezetek részére


Pályázati felhívás lakóközösségek részére

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklet 17. „Társasház kamerarendszer” során szereplő, a korábbi pályázatot követően fennmaradt 2 556 749 forint erejéig a lakóközösségek részére elektronikus megfigyelő rendszer létesítéséhez nyújtandó támogatásra pályázatot ír ki.


Pályázati felhívás A „Kőbánya számít Rád” szociális alapú tanulmányi ösztöndíjra

A Kőbányai Önkormányzat ismét meghirdeti a „Kőbánya számít Rád” szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázatot.

A pályázatot „Kőbánya számít Rád - tanulmányi ösztöndíj pályázat” megjelöléssel 2018. július 6. éjfélig lehet megküldeni (postán feladni) a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály címére (1102 Budapest, Szent László tér 29.).


Kapcsolódó dokumentumok:


Pályázati felhívás a nemzetiségi önkormányzatok részére

A Kőbányai Önkormányzat pályázatot hirdet a helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatására.
A nemzetiségek pályázatot nyújthatnak be a történelmi identitásuk erősítéséhez, érdekeik védelméhez, nemzetiségi önazonosságuk megőrzésének elősegítéséhez, hagyományaik, kulturális autonómiájuk, szellemei értékeik ápolásához és megismertetéséhez kapcsolódó programok támogatására.

A pályázat benyújtási határideje: 2018. május 7.

A pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítás kérhető Jógáné Szabados Henrietta civil és nemzetiségi referenstől a +36 1 4338 141-es vagy a +36 30 730 3217-es telefonszámokon, vagy a JoganeHenrietta@kobanya.hu e-mail-címen.

Kapcsolódó dokumentumok:


Pályázati felhívás civil szervezetek részére

A Kőbányai Önkormányzat pályázatot hirdet a civil szervezetek kulturális, közművelődési, hagyományápoló, ismeretterjesztő, környezet- és természetvédelmi, egészségvédő, kerület- és közösségfejlesztő, karitatív és szociális tevékenységének támogatására.

A pályázat benyújtási határideje: 2018. május 3.

A pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítás kérhető Jógáné Szabados Henrietta civil és nemzetiségi referenstől a +36 1 4338 141-es, vagy a +36 30 730 3217-es telefonszámokon, illetve a JoganeHenrietta@kobanya.hu e-mail-címen. 

Kapcsolódó dokumentumok: