Egészségügyi támogatás                     ***                     Ápolási támogatás                     ***                     Sorg Antal Program                     ***                     Kőbányai Kalendárium 2019                     ***                     Szociális taxi kőbányaiaknak


Közérdekű információk

Pályázati felhívás az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a középiskolába, Út az érettségihez alprogramokhoz a 2018-2019-es tanévre

Az Útravaló Ösztöndíjprogram 2005 óta működik. Az Útravaló Ösztöndíjprogram „Út a középiskolába” és „Út az érettségihez” esélyteremtő alprogramjai az „Ösztöndíj és mentorálási támogatás hátrányos helyzetű tanulóknak – Útravaló Ösztöndíjprogram” EFOP-3.1.4-15-2015-00001 és a VEKOP-7.3.1-17-2017-00001 célcsoportok részére 2019. március-július hónapokra.

Az Útravaló Ösztöndíjprogram alprogramjaiként az „Út a középiskolába” és az „Út az érettségihez” esélyteremtő alprogramok a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének elősegítése kapcsán meghatározó programelemek a hazai felzárkózási programok között. Az esélyteremtő ösztöndíjprogramok hozzájárulnak a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez, a hátrányos helyzetű tanulók végzettségi szintjének növeléséhez. Az ösztöndíjprogramok nem csupán pénzbeli támogatásra fókuszálnak. Az Útravaló Ösztöndíjprogramok olyan komplex szolgáltatást nyújtanak, amelyben a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, köztük roma tanulók nemcsak a tanulmányi előmenetelben, hanem személyiségük fejlesztésében, motivációjuk és önértékelésük erősítése terén is magas színvonalú támogatást kapnak szakmailag felkészült mentorok bevonásával.

Az Útravaló ösztöndíjra a tanuló és a mentor közösen jelentkezhet. A jelentkezés részletes feltételeit a Jelentkezési Útmutató rögzíti, amely az www.ukir.emet.gov.hu, valamint az www.emet.gov.hu oldalakon elérhető.


A jelentkezési időszakhoz kapcsolódó fontosabb határidők:

  - az elektronikus jelentkezés benyújtásának határideje: 2019. 04. 14.

  - a papíralapú dokumentumok postára adásának határideje: 2019. 04. 15.

 

Az ösztöndíjpályázatokról a kapcsolt dokumentumok részletesen tájékoztatást nyújtanak.


Közlemény forgalmirend-változásokról az M3 metróvonal rekonstrukciójának időtartamára

A „Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójának időtartamára, a metró felszíni pótlásához szükséges út- és forgalomtechnikai munkák megvalósítása” c. beruházás (IKOP-3.1.0-15-2015-00001) keretein belül, az M3 metróvonal déli szakaszának környezetésben végzendő felszíni munkák kapcsán csatoltan olvashatnak a tervezett változtatásokról.


FELHÍVÁS a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. 
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti – de legkésőbb az azt követő évben – tankötelessé válik.

Az általános iskola beiratkozás időpontja a főváros tekintetében egységesen 2019. április 11-én (csütörtökön) és 2019. április 12-én (pénteken) 8-19 óra között van.  


Pályázati felhívás

A Kőbányai Önkormányzat pályázatot hirdet kőbányai lakcímmel rendelkező nyugdíjasok részére, kedvezményes üdülésre az önkormányzat Balatonalmádiban lévő üdülőjébe.


A pályázatokat egy példányban, papír alapon 2019. március 21-én 16.00 óráig lehet benyújtani a Kőbányai Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatain (1102 Budapest, Állomás u. 26. és 1108 Budapest, Újhegyi sétány 16.). Elektronikus azonosítással rendelkező személy a pályázatot elektronikusan is benyújthatja az e-papír szolgáltatás igénybevételével a BP10HUMAN hivatali kapu címre.


Pályázati felhívás ápolási támogatásra

A Kőbányai Önkormányzat pályázatot hirdet ápolási támogatásra, a hosszabb ideig elhúzódó betegségek során felmerülő többletkiadások fedezésére.


A pályázatokat 2020. március 31-ig folyamatosan lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatain (1102 Budapest, Állomás utca 26. és 1108 Budapest, Újhegyi sétány 16.,  a továbbiakban: Ügyfélszolgálat) vagy postai úton a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és Egészségügyi Osztálynak címezve az 1102 Budapest, Szent László tér 29. címen. Elektronikus azonosítással rendelkező személy a pályázatot elektronikusan is benyújthatja az e-papír szolgáltatás igénybevételével a BP10KER hivatali kapu címre.


Pályázati felhívás egészségügyi támogatásra

A Kőbányai Önkormányzat pályázatot hirdet egészségügyi támogatásra, a háziorvos vagy a szakorvos által javasolt gyógyászati segédeszköz, egészségügyi eszköz vagy szolgáltatás, továbbá a meglévő gyógyászati segédeszköz javítási költségeihez való hozzájárulásra.

A pályázatokat 2020. március 31-ig folyamatosan lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatain (1102 Budapest, Állomás utca 26. és 1108 Budapest, Újhegyi sétány 16., a továbbiakban: Ügyfélszolgálat) vagy postai úton a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és Egészségügyi Osztálynak címezve az 1102 Budapest, Szent László tér 29. címen. Elektronikus azonosítással rendelkező személy a pályázatot elektronikusan is benyújthatja az e-papír szolgáltatás igénybevételével a BP10KER hivatali kapu címre.


Lakossági tájékoztató a KSH lakossági adatgyűjtéseiről

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Budapest 10. kerület településen a hivatal elnöke által 2019-re engedélyezett, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint.


Lakossági véradás!

A Magyar Vöröskereszt szervezésében márciusban az alábbi véradásokra várjuk a X. kerületben:

03.01. péntek 10:00-13:00 Maglódi Business Center-Abacus (1106 Maglódi út 6.)

03.01. péntek 14:00-18:00 Family Center parkoló-vérvételi kamion (Bp 1103 Sibrik Miklós út 30.)

03.10.  vasárnap 10:00-15:00 Körösi Kulturális Központ Egészség Napo, 1102 Szent László tér 7.

03.19. kedd 14:00-18:00  Örs vezér tere-Fehér út BKK végállomás-vérvételi kamion

Aki vért ad. életet ad !


Meghívó - Kőbányai Jeges Nap

Szeretettel várjuk a jeges sportok iránt érdeklődő kőbányai lakosokat az óvodáskorúaktól a szépkorúakig a 2019. évi Mozdulj Kőbánya! programsorozat és pontgyűjtő akció első rendezvényére, a Kőbányai Jeges Napra!


Tájékoztató az elsős beiratkozással kapcsolatban

A Kelet-Pesti Tankerületi Központ készített a rendszeresen megjelenő Taker Infó on-line újságjában egy különkiadást a fenntartása alá tartozó általános iskolák bemutatásáról, az elsős beiratkozással kapcsolatos tudnivalókról.

 

Ez a különkiadás az alábbi linken érhető el:

https://goo.gl/HnhDMj