Pályázati felhívás tehetséges sportolók támogatására                     ***                     Egészségügyi támogatás                     ***                     Ápolási támogatás                     ***                     Kőbányai Kalendárium 2019                     ***                     Szociális taxi kőbányaiaknak


Vagyonkezelés

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.

A piaci jellegű vagyontól "megkülönböztethetetlen" önkormányzati vagyon kezelése szinte megköveteli a "piacosságot" az önkormányzattól is.

Éppen ezért döntött úgy a Kőbányai önkormányzat, hogy az ilyen jellegű feladatai egy részét egy viszonylag kis létszámú, a hivatalától függetlenül, de hatékonyan működő, 100%-ban saját tulajdonú gazdasági társaságra bízza. 1992-ben megalapította a Kőbányai Vagyonkezelő Rt.-t.

Az Rt. megalakulásakor elsősorban az önkormányzati bérlakások kezelésére vállalkozott, de rövidesen bővült a paletta; egyre több megbízást kapott arra, hogy újíttassa fel a saját tulajdonú lakóházakat, készítsen döntés előkészítő anyagokat, "álmodjon" meg projekteket, amelyek az egész kerület jövőjét és arculatát határozzák majd meg.

Ez a minden pontján magas szakértelmet követelő tevékenység egy új és érdekes helyzetet teremtett; a vállalkozás kinőtte az alapításkori kereteit. 2007 májusában a cég zártkörűen működő részvénytársasággá alakult.

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. ma már nemcsak az önkormányzathoz kötődő feladatok megoldásában vesz részt, hanem megjelent és elfogadott lett a vállalkozások világában is.


Elérhetőségek:
1107 Budapest, Ceglédi utca 30.
Telefon: 06-1-666-2700
Fax: 06-1-666-2714
Levélcím: 1475 Budapest, Pf. 56
E-mail: kvzrt@kvzrt.hu

Gyors-szolgálati hibaelhárítás: 06-30-689-3013


Kezelési divízió

- Ingatlankezelési csoport: 100%-ban önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok kezelése, működtetése, energetikai feladatok ellátása.
Földszint 5. iroda – Telefon: 06-1-666-2716, -2718, -2724

- Tulajdonosi csoport: Társasházakban található önkormányzati tulajdonú albetétek tulajdonosi képviselete.
Földszint 5. iroda – Telefon: 06-1-666-2713

- Helyiséggazdálkodási csoport: Nem lakó ingatlanok (helyiségek, ipar-, és mezőgazdasági területek, telkek, építési telkek, reklámtáblák.stb.) kezelése, üzemeltetése, birtokba adása, birtokbavétele, bérleti szerződések kötése.
Földszint 8. iroda – Telefon: 06-1-666-2728, -2729

- Szerződéskötő csoport: Önkormányzati tulajdonú bérlakások kiutalás alapján történő lakásbérleti szerződések megkötése, módosítása, megszüntetése.
Földszint 12. iroda – Telefon: 06-1-666-2708

- Bérlemény ellenőrző csoport: Önkormányzati tulajdonú bérlakások és helyiségek rendeltetésszerű használatának ellenőrzése ütemezett és rendkívüli ellenőrzés formájában.
Földszint 12. iroda – Telefon: 06-1-666-2737

- Társasházkezelő csoport: Társasházak kezelése, közös képviselet ellátása, társasházak könyvelése.
Földszint 6-7. iroda – Telefon: 06-1-666-2777


Műszaki divízió

- Műszaki Iroda: Portfolióba vont, önkormányzati tulajdonú nem intézményi ingatlanok fenntartásával, karbantartásával, felújításával kapcsolatos műszaki, előkészítő, lebonyolító tevékenység ellátása, hibaelhárítás, életveszély elhárítás megrendelése, a szükséges kivitelezői kapacitás biztosítása.
II. emelet 203. iroda – Telefon: 06-1-666-2779

- Intézményi Iroda: Portfolióba vont, önkormányzati tulajdonú intézményi ingatlanok fenntartásával, karbantartásával, felújításával kapcsolatos műszaki, előkészítő, lebonyolító tevékenység ellátása, hibaelhárítás, életveszély elhárítás megrendelése, a szükséges kivitelezői kapacitás biztosítása.
II. emelet 202. iroda – Telefon: 06-1-666-2733, -2734

Ingatlanügyi Iroda: Az ingatlanokkal kapcsolatos tulajdonba vételi, nyilvántartási és tulajdonból történő kiadási feladatok ellátása.
I. emelet 102-103. iroda – Telefon: 06-1-666-2725, -2792

Díjszámlázási csoport: Önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek számlázási feladatainak ellátása, egyenlegközlők kiadása.
I. emelet 106. iroda – Telefon: 06-1-666-2722

Iratkezelés: Bejövő levelez iktatása, ügyfelek beadványainak átvétele.
Földszint 4. iroda – Telefon: 06-1-666-2702Parkolásüzemeltető Iroda Ügyfélszolgálat
1106 Budapest, Gépmadár u. 2-8.
Telefon: 06-1-431-7276
Fax: 06-1-431-7277
E-mail: parkolas@kvzrt.hu

Az Ügyfélszolgálat az alábbi szolgáltatásokkal várja ügyfeleit:
- információ a parkolási renddel kapcsolatban,
- várakozási hozzájárulások teljeskörű intézése,
- pótdíjak pénztári befizetése,
- gazdálkodói értékkártyák feltöltése,
- parkolással kapcsolatos panaszbejelentés, panaszok kivizsgálása,
- ügyfélfogadás előzetes időpontegyeztetéssel is.

Bővebb információ: www.kvzrt.hu