BúcsúzunkHa az ember meghal, minden dolga
olyan, akárcsak sohasem lett volna.

Egy helyen marad meg igaz valója:
a fénysugáron, mely leválik róla.
(Faludy György)

Elment a kőbányai művészek talán legvidámabb, ám legidősebb képviselője. Litkei Józsefné, született Fábián Rózsa 2021. július 14-én hajnaltájt, mikor a legnagyobb a csend, örökre elaludt. A végső búcsút is a rá jellemző egyszerűséggel, színpadiasság nélkül, méltósággal vette a világtól, melyet annyira szeretett.

1925. november 26-án született Nagyszénáson, a Békési út mellett egy tanyán, innen indult színekkel és álmokkal teli életébe. Orosházán érettségizett, majd a Pázmány Péter Tudományegyetemen tanult művészettörténetet és irodalmat. A Képzőművészeti Főiskolát 1969-ben fejezte be, ahol a későbbiekben ő maga is tanította a fiatal képzőművész-növendékeket. Mesterei voltak a főiskolán Bencze László, Domanovszky Endre és Barcsay Jenő. 1975-től, a megszűnéséig tagja volt a Művészeti Alapnak, 1984-től a Vizualart Alkotóközösségnek. Alapítója, és haláláig tagja volt az 1999-ben életre hívott Kőbányai Képző- és Iparművészek Egyesületének. 1979-től élt Kőbányán férjével és gyermekeivel. Férje, Litkei József festőművész volt, akinek a hagyatékát a halálát követően odaadással ápolta és őrizte. Rajz és művészeti szakos pedagógusként tanítványai a Vörösmarty Mihály Gimnáziumból az utolsó pillanatig tartották vele a kapcsolatot.

Sokoldalú, kísérletező művész volt, főként akvarelleket és tűzzománc képeket készített. Európában, Ázsiában, Afrikában járt tanulmányúton. Nagyméretű képein a papír és festék adta lehetőségek híven tükrözik a környezetéhez, a világhoz való viszonyát, a fények tobzódó gazdagságában felragyognak a legbensőségesebb motívumok, mozzanatok.

2015-ben kimagasló művészi alkotómunkája elismeréseként a Kőbányai Önkormányzat Kőbánya Kiváló Művésze díjjal tüntette ki. A Kőbányáért végzett aktív tevékenységére, kiemelkedő közösségformáló, valamint magas színvonalú művészi tevékenységére tekintettel a Kőbányai Önkormányzat Litkei Józsefné, született Fábián Rózsa festőművészt saját halottjává nyilvánította.

A végső búcsúvételre 2021. augusztus 10-én 11óra 45 perckor kerül sor az Újköztemetőben.

Nyugodjék békében, emlékét, hagyatékát őrizzük!