analitikus nyilvántartó és főkönyvi könyvelő munkakör betöltésére - határozatlan időtartamú közszolgálati jogviszony

A munkakör betöltésének időpontja: a munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai

Polgármesteri Hivatal

 a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal

Gazdasági és Pénzügyi Főosztály Számviteli Osztályán

analitikus nyilvántartó és főkönyvi könyvelő

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan időtartamú közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: 1102 Budapest, Szent László tér 29.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint az önkormányzati tulajdonú eszközzel rendelkező szervezetek vonatkozásában a tárgyieszköz-állomány – az ingatlan kivételével – analitikus nyilvántartásának vezetése, valamint az állományváltozás könyvelése az ASP Gazdálkodási szakrendszerben. A gazdasági szervezettel nem rendelkező önkormányzati telephelyek és az önkormányzati tulajdonú eszközzel rendelkező leltárhelyek selejtezési és leltározási folyamatainak előkészítése, szervezése, a leltárak feldolgozása, kiértékelése. Az analitikus nyilvántartás és a főkönyvi könyvelés folyamatos egyeztetése, aktív részvétel az év eleji nyitó, valamint az év végi zárlati munkálatokban.

Jogállás, illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és az egyéb juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 131. §-a, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyzőjének a Közszolgálati Szabályzatról szóló 1/2019. (IV. 9.) utasítása az irányadó. A Kőbányai Önkormányzatnál 2021. évben a köztisztviselői illetményalap 55 000 Ft.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi szintű műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés,
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
 • mérlegképes könyvelői végzettség államháztartási vagy vállalkozási szakon

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatásban szerzett – legalább 1-3 év – szakmai tapasztalat,
 • az ASP Gazdálkodási és Iratkezelési szakrendszer ismerete,
 • közigazgatási alapvizsga és szakvizsga.

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi adataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet szerinti részletes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata,
 • három hónapnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet, továbbá azt, hogy a pályázó személyét tekintve nem áll fenn a közszolgálati jogviszony létesítését kizáró, a Kttv. 39. § (1b) és (1c) bekezdése szerinti valamely ok, valamint a 39. § (1) bekezdés c) ponjtában meghatározott bűncselekmények tekintetében bűntetőeljárás hatálya alatt nem áll, vagy a fenti tartalmú hatósági erkölcsi bizonyítvány igényléséről szóló másolata.

A munkakör betöltésének időpontja: A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 13.

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot elektronikus úton kell benyújtani az allaspalyazat@kobanya.hu e-mail címen.

Kérjük az elektronikus levél tárgyában feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZÜO/443/2021., valamint a munkakör megnevezését: ANALITIKUS NYILVÁNTARTÓ ÉS FŐKÖNYVI KÖNYVELŐ.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató által kiválasztott érvényes pályázatot benyújtókat a munkáltató által kijelölt szakmai bizottság hallgatja meg. A munkáltató a bizottság javaslata figyelembevételével dönt. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 19.

A pályázati kiírás közzétételének további helye: https://kozigallas.gov.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. július 19.

A munkakörrel kapcsolatban, illetve a munkakörhöz kapcsolódó feladatok vonatkozásában további információt nyújt Siemné Topánka Eszter számviteli osztályvezető a 06 1 4338-137-es telefonszámon.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Próbaidő: hat hónap

A Kőbányai Polgármesteri Hivatal adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója a www.kobanya.hu honlapon az ügyintézés/adatkezelés menüpont alatt tekinthető meg.