óvodapedagógus munkakör betöltésére - határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

A munkakör betöltésének időpontja: A pályázat elbírálását követően azonnal.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

 a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A alapján pályázatot hirdet

 Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:

Kőbányai Gépmadár Óvoda       1106 Budapest, Gépmadár u. 15.                 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása, 3-7 éves gyermekek nevelése, személyiségfejlesztése.

Illetmény: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információk:

Ha a jelentkező gyakornok besorolású, részére ebben a besorolásban 20 000 Ft gyakornoki pótlék jár, a pedagógus besorolású közalkalmazottat 15 000 Ft Kőbányai pótlék illeti meg. Tanévenként a pedagógus minősítése alapján az óvodapedagógus részére minőségi pótlék is megállapítható. A cafeteria összege évi bruttó 200 000 Ft, jutalmazásra a fenntartó forrást biztosít.

Pályázati feltételek:

-   magyar állampolgárság,

-   büntetlen előélet,

-   egészségügyi alkalmasság,

-   főiskola, óvodapedagógus végzettség,

-   óvodapedagógus záróvizsga (nyelvvizsga nélkül 2 évig határozott időre szóló kinevezéssel)

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-     szakmai önéletrajz,

-     iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata,

-   három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata (vagy annak megkéréséről szóló bizonylat).

 

A munkakör betöltésének időpontja: A pályázat elbírálását követően azonnal.

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot elektronikus úton kell benyújtani: gepmadarovoda10@gmail.com

Kőbányai Gépmadár Óvoda, Király Ildikó óvodavezető

 

A pályázati kiírás közzétételének további helye: https://kozigallas.gov.hu    

A pályázatot feladó óvódák adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója a www.kobanya.hu honlapon az ügyintézés/adatkezelés menüpont alatt tekinthető meg.