Kőbányai Mászóka Óvoda - Óvodapedagógus munkakör betöltésére

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A alapján pályázatot hirdet

 

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

Munkavégzés helye

Kőbányai Mászóka Óvoda

1105 Budapest, Ászok u. 1-3

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása, 3-7 éves gyermekek nevelése, személyiségfejlesztése.

 

Illetmény:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információk:

Ha a jelentkező gyakornok besorolású, részére ebben a besorolásban 20 000 Ft gyakornoki pótlék jár, a pedagógus besorolású közalkalmazottat 15 000 Ft Kőbányai pótlék illeti meg. Tanévenként a pedagógus minősítése alapján az óvodapedagógus részére minőségi pótlék is megállapítható. A cafeteria összege nettó 150 900 Ft, jutalmazásra a fenntartó forrást biztosít.

 

Pályázati feltételek:

- magyar állampolgárság,

- büntetlen előélet,

- egészségügyi alkalmasság,

- főiskola, óvodapedagógus végzettség,

- óvodapedagógus záróvizsga (nyelvvizsga nélkül 2 évig határozott időre szóló kinevezéssel)

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- szakmai önéletrajz,

- iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata,

- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata (vagy annak megkéréséről szóló bizonylat).

 

A munkakör betöltésének időpontja:

A pályázat elbírálását követően azonnal.

 

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot elektronikus úton kell benyújtani:

Kőbányai Mászóka Óvoda, az  aszokovi@gmail.com címre

 

A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos  

 

A pályázati kiírás közzétételének további helye:

https://kozigallas.gov.hu     

 

A pályázatot feladó óvódák adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója a www.kobanya.hu honlapon az ügyintézés/adatkezelés menüpont alatt tekinthető meg.