Jogász munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 5.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal

 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján

pályázatot hirdet

 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Főosztály Jogi Osztályán

 

jogász

munkakör betöltésére.

 

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan időtartamú közszolgálati jogviszony 6 hónapos próbaidővel.

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

Munkavégzés helye:

1102 Budapest, Szent László tér 29.

 

Munkakörébe tartozó feladatok:

- törvényességi szempontból véleményezi a képviselő-testület és a bizottságok előterjesztéseit,

- előterjesztéseket készít,

- részt vesz a képviselő-testület és a bizottságok ülésein, munkájával elősegíti az ülések törvényes működését, az ülésekről készült jegyzőkönyveket törvényességi szempontból ellenőrzi,

- közreműködik az önkormányzati rendelettervezetek előkészítésében, véleményezésében,

- közreműködik a polgármesteri, jegyzői utasítások, szabályzatok és intézkedések előkészítésében,

- elkészíti a bírósági és egyéb hatósági beadványokat, perbeli képviseletet lát el,

- ellátja a társasházakkal kapcsolatos jegyzői törvényességi felügyeleti eljáráshoz kapcsolódó feladatokat,

- közreműködik az önkormányzati, hivatali beszerzések során,

- véleményezi, elkészíti a polgári jogi szerződéseket,

- részt vesz a választás, népszavazás előkészítésében és lebonyolításában.

 

Illetmény:

Az illetmény vonatkozásában a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyzőjének a Közszolgálati Szabályzatról szóló 1/2019. (IV. 9.) utasítása az irányadó. A 2019. évben a Kőbányai Polgármesteri Hivatalban az illetményalap 50 000 forint.

 

Pályázati feltételek:

- magyar állampolgárság,

- cselekvőképesség,

- büntetlen előélet,

- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,

- jogi egyetemi végzettség,

- felhasználói szintű számítógépes ismeret.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- közigazgatásban szerzett munkatapasztalat,

- jogi szakvizsga.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz,

- iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata,

- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata (vagy annak megkéréséről szóló bizonylat).

 

A munkakör betöltésének időpontja:

A pályázat elbírálását követően azonnal.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 5.

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot elektronikus úton kell benyújtani az allaspalyazat@kobanya.hu email címen.

 

Kérjük az elektronikus levél tárgyában feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZÜO/598/2019, valamint a munkakör megnevezését: JOGÁSZ

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató által kiválasztott érvényes pályázatot benyújtókat a munkáltató által kijelölt szakmai bizottság hallgatja meg. A munkáltató a bizottság javaslata figyelembevételével dönt. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát.

A pályázat eredményéről a munkáltató a pályázókat e-mailben értesíti.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 20.

 

A pályázati kiírás közzétételének további helye:

https://kozigallas.gov.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 1.

 

A munkakörrel kapcsolatban, illetve a munkakörhöz kapcsolódó feladatok vonatkozásában további információt nyújt dr. Szüts Korinna főosztályvezető a 06 1 4338 173-as telefonszámon.

 

A Kőbányai Polgármesteri Hivatal adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója a www.kobanya.hu honlapon az ügyintézés/adatkezelés menüpont alatt tekinthető meg.