Tervezett forgalmirend-változás az Örmény és Alkér utcákban

Az elmúlt időszakban a felmerült lakossági igényekre figyelemmel sor került az Örmény utca forgalomtechnikai felülvizsgálatára.

A felülvizsgálat alapján az Örmény utca egyirányú forgalmi rendjének bevezetése szükséges a Gyömrői út irányából a Cserkesz utca irányában. Ezzel egyidőben az Alkér utca Cserkesz utca és Gyömrői út közötti szakaszán a már meglévő forgalmi irány megváltoztatása szükséges a várakozóhely keresési manőverek elősegítése érdekében.

A forgalmi rend tervezett változását a következő térkép mutatja be.

Tervezet