Tervezett forgalmirend-változás a Gitár utca, Harmat utca, Kőrösi Csoma Sándor út, Maláta utca, Albert Camus utca és Mádi utca által határolt területen

Az elmúlt időszakban a felmerült lakossági igényekre figyelemmel sor került a Budapest X. kerület, Gitár utca, Harmat utca, Kőrösi Csoma Sándor út, Maláta utca, Albert Camus utca és Mádi utca által határolt terület forgalomtechnikai felülvizsgálatára.

A felülvizsgálat alapján a területen az alábbi beavatkozások javasolhatók:

További lehetséges beavatkozásként javasolható:

A forgalmi rend változtatására két lehetséges változatban (1. és 2. beavatkozási mélység) tesz javaslatot a felülvizsgálat, melyet a következő térképek mutatnak be.