Tájékoztató az Álmos utca mentén erdőgazdálkodási tevékenység megkezdéséről

Az Álmos utca és a Tünde utca sarkától a Felsőcsatári út felé húzódó 4/M erdőrészletet jelenleg főként idegenhonos, túltartott, leromlott egészségi állapotú faállomány alkotja. Az erdőrészletre vonatkozó jóváhagyott kötelező erdőterv a fák kora és egészségi állapota okán az idős, pusztuló, főként akácok tarvágását irányozta elő mintegy 4,9 hektáros területen. A tarvágás hosszú távon alacsony diverzitású, rövid vágásfordulójú erdőt eredményezne.

 

A Pilisi Parkerdő Zrt. és a Kőbányai Önkormányzat elképzelései találkoztak, hogy a területen tervezett erdőgazdálkodási tevékenységek alternatívái közül a magasabb költségigényű, de ugyanakkor az erdőrészlet több éven át tartó folyamatos frissítésének eredményeképp egy „örökerdő-szerkezet” kialakítása történjen meg.

A Kőbányai Önkormányzat a helyi lakosság életkörülményeinek javítása, a klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak mérséklése, az erdőterület természetességének javítása érdekében úgy döntött, hogy támogatja az erdőrészletnek az erdőtervben rögzítettnél magasabb műszaki színvonalon történő megújítását. Ennek keretében a Kőbányai Önkormányzat vissza nem térítendő támogatást nyújt a Pilisi Parkerdő Zrt. részére, annak érdekében, hogy a teljes tarvágás helyett „örökerdő-szerkezet” alakuljon ki.

A Pilisi Parkerdő Zrt. munkatársai az előkészítő munkákat elvégezték (pl. fafelmérés, famegjelölés stb.), a konkrét fakivágások várhatóan 2021 februárjában megkezdődnek. A városierdő szemléletű erdőkezelés során javítják az erdők természetességét, elősegítik a vegyes korosztály-összetétel kialakulását, valamint a potenciális természetes erdőtársulásból hiányzó jellemző fa- és cserjefajokat visszatelepítik a területre. Ez azt jelenti, hogy a területen a túlkoros, egészségi állapotuk miatt indokolt, illetve idegenhonos fákat kivágják, a vágásterület megtisztítása után pedig őshonos, a termőhelynek megfelelő facsemetékkel (pl. tölgy) és cserjékkel (pl. galagonya, vadrózsa stb.) ültetik be a területet.

A munkálatok szakmai előkészítéséről bővebb információ a Kőbányai Önkormányzat honlapján, a www. kobanya.hu/Nyilvánosság/Környezetvédelem menüpont alatt olvasható.