Lakossági tájékoztató az aktuális kerületi munkakezdési útkezelői hozzájárulások kiadásáról

- A Főtáv Zrt. megbízásából a kivitelező Terra-21. Kft. a Budapest X. kerület, Újhegyi sétány és Bányató utca kereszteződésénél burkolatbontással járó hibaelhárítás kiviteli munkáit 2021. szeptember 21-én megkezdte. Várható befejezés: 2021. szeptember 26.

- Az Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazgatóság Megyei üzemeltetési és fenntartási osztály megbízásából a kivitelező Reaszfalt Kft. a Budapest X. kerület, Albertirsai út 10. szám előtt (Expó tér) járda és behajtó aszfalt burkolat felújítása Expó tér (39206/84) helyrajzi számú és Albertirsai út (39206/83) helyrajzi számú közterület részleges burkolat felújítás kiviteli munkáit 2021. szeptember 20-án megkezdte. Várható befejezés: 2021. szeptember 23.

- A Fővárosi Önkormányzat megbízásából Budapest Közút Zrt. a Budapest X. kerület, Mádi utca felújítása Kada utca – Sibrik Miklós utca közötti útpálya és járda felújítás kiviteli munkáit 2021. szeptember 15-én megkezdi. Várható befejezés: 2021. november 15.

- Vági Pál István megbízásából a kivitelező Tunel Mélyépítő Kft. a Budapest X. kerület, Harmat utca 52. (Mádi köz 4. felőli) csatorna bekötés és szolgalmas házi csatorna építése kiviteli munkáit 2021. szeptember 8-án megkezdi. Várható befejezés: 2021. szeptember 14. 

- Az MVM Földgázhálózati Kft. megbízásából a kivitelező Solymárgáz Kft. a Budapest X. kerület, Ceglédi út (38336/5) helyrajzi számú közút területén a Somfa köz 38334/6 helyrajzi számú ingatlan között DN200 kis nyomású gázellátó vezeték kiépítése kiviteli munkáit 2021. szeptember 20-án megkezdi. Várható befejezés: 2021. október 13.

- Az ELMŰ Hálózati Kft. megbízásából a kivitelező SPIE-Hungaria Kft. a Budapest X. kerület, Kéknyelű u. 7/c.10; Kada köz 128/c-123/C  41191/8; 41203/43; 41203/41 helyrajzi számú ingatlanok területén 10kV-os és 1 kV-os földkábelcsere kiviteli munkáit 2021. szeptember 6-án megkezdik. Várható befejezés: 2021. október 11.

- A beruházó MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. megbízásából a Pulzus + Kft. a Budapest X. kerület, Kőér utca; Gergely utca – Repce utca közötti szakaszán DN 200 PE kisnyomású gázvezeték építése, tolózárak építése, valamint DN a. és DN 100 a. nagy- és középnyomású gázvezetékek építése aktív korrózióvédelemmel kiviteli munkáit 2021. augusztus 13-án megkezdte. Várható befejezés: 2021. október 3.

- A Kőbányai Vagyonkezelő ZRt.  megbízásából a kivitelező Bácskai Elemér Egyéni Vállalkozó a Budapest X. kerület, Albert Camus utca 41332/1, és 41302/2 helyrajzi szám alatti ingatlan út- és járdaépítés kiviteli munkáit 2021. augusztus 23-án megkezdi. Várható befejezés: 2021. november 6. 

- Az ELMŰ Hálózati Kft. megbízásából a kivitelező SPIE-Hungaria Kft. a Budapest X. kerület, Gőzmozdony utca – Oltó utca TR állomások közötti 10 kV-os kábelrekonstrukció kiviteli munkáit 2021. augusztus 16-án megkezdi. Várható befejezés: 2021. szeptember 15. 

-Az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. megbízásából a kivitelező Pulzus+ Kft. a Budapest X. kerület, Heves utca 2-6. (40695/8) számú ingatlan gázellátása céljából Vízkerék utca – Méhes utca – Heves utca szakaszon gázvezeték építése kiviteli munkáit 2021. augusztus 2-án megkezdi. Várható befejezés: 2021. szeptember 11.

- A Robert Bosch Kft. megbízásából a kivitelező Colas Út Zrt. a Budapest X. kerület, Vaspálya utca (Vasgyár utca - Sibrik M. út között) és Vasgyár utca (Vaspálya utca – Gyömrői út között) fejlesztési (vízellátás, csatornázás, elektromos kábel fektetés, közvilágítás, távközlési alépítmény, vágány, forgalomirányító létesítmény, útpálya, járda stb.) kiviteli munkáit 2021. március 16-án megkezdi. Várható befejezés: 2021. szeptember 30.

- A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. megbízásából a kivitelező SADE-Magyarország Mélyépítő Kft. a Budapest X. kerület Kerepesi úti egyesített főgyűjtő rekonstrukciója (Rákos-patak alatti bújtató) bontási-építési kiviteli munkáit 2021. március 1-jén megkezdte. Várható befejezés: 2021. november 30.

Megértésüket és türelmüket köszönjük!