Települési támogatás iránti kérelem temetéshez
Kapcsolódó dokumentumok:

Települési támogatás állapítható meg temetési költségekhez való hozzájárulásként annak,

a) az eltemettetésre köteles személynek, vagy

b) az elhalt személy eltemettetéséről az erre vonatkozó kötelezettség nélkül gondoskodó személynek,

akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 135 000 Ft-ot, egyedül élő esetében a 165 000 Ft-ot.

 

A támogatás összege

0-35 000 Ft közötti egy főre jutó nettó jövedelem esetén                          100 000 Ft

35 001 Ft-55 000 Ft közötti egy főre jutó nettó jövedelem esetén               90 000 Ft

55 001 Ft-70 000 Ft közötti egy főre jutó nettó jövedelem esetén               80 000 Ft

70 001 Ft-95 000 Ft közötti egy főre jutó nettó jövedelem esetén               75 000 Ft

90 001 Ft-115 000 Ft közötti egy főre jutó nettó jövedelem esetén             70 000 Ft

115 001 Ft-135 000 Ft közötti egy főre jutó nettó jövedelem esetén           65 000 Ft

135 001 Ft-145 000 Ft közötti egy főre jutó nettó jövedelem esetén           60 000 Ft

145 001 Ft-155 000 Ft közötti egy főre jutó nettó jövedelem esetén           55 000 Ft

155 001 Ft-165 000 Ft közötti egy főre jutó nettó jövedelem esetén           50 000 Ft

A temetési költségkehez nyújtott települési támogatás a haláleset napjától számított kilencven napon belül nyújtható be. A kérelem benyújtásának az elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.