Természetbeni települési támogatás iránt kérelem
Kapcsolódó dokumentumok:

Települési támogatás állapítható meg annak, aki rendkívüli élethelyzetbe került, vagy létfenntartási gondokkal küzd, és a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 105 000 Ft, egyedül élő esetében a 135 000 Ft összeget. 

A települési támogatás összege kiskorú gyermeket nevelő háztartás esetén

a) egy vagy két gyermek esetén 10 000 forint,

b) három gyermek esetén 12 000 forint,

c) négy vagy több gyermek esetén 14 000 forint. 

A települési támogatás összege egyéb esetben 10 000 forint. 

A települési támogatás egy naptári évben legfeljebb két alkalommal pénzbeli ellátásként, további három alkalommal természetben adható. 

 A települési támogatás természetbeni támogatásként kérelemre

a) tűzifa biztosításával,

b) a kérelemben megjelölt szolgáltatóhoz történő utalással,

c) önkormányzati bérlakás esetén lakbér-hozzájárulásként a lakáskezelőhöz utalással.

Természetben támogatásként tűzifa annak biztosítható, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 135 000 Ft, egyedül élő esetében a 165 000 Ft összeget.

A települési támogatás havi rendszerességgel jövedelemkiegészítésként is megállapítható a tárgyév végéig annak az egyedül élő személynek,

a) aki nyugdíjfolyósító szerv által folyósított pénzellátásban, illetve árvaellátásban részesül, és

b) ennek a havi összege nem haladja meg az 75 000 Ft-ot.

A havi rendszerességgel megállapított települési támogatás összege havonta 10 000 forint.