Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem

A Gyermekvédelmi törvény a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság jövedelmi feltételeit differenciáltan állapítja meg. A módosítással elismerésre és támogatásra kerül a gyermeket egyedülállóként gondozó családoknak a tartós beteg, illetve súlyos fogyatékos gyermeket gondozó szülőknek, továbbá a hátrányos helyzetük ellenére tanulmányokat folytató fiatal felnőtteknek az átlagostól eltérő élethelyzete.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult

 - gyermekétkeztetés normatív kedvezményére

 - tárgyév augusztus, és november hónapokban egyszeri támogatásra (amennyiben a jogosultság fennáll)

 - más egyéb jogszabályokban meghatározott kedvezményekre

Jogosultsági feltétel, hogy a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladhatja meg az

- öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-a

- gyermeket egyedülálló szülő neveli, öregségi ny.: 140%-a

- tartós beteg illetve súlyos fogyatékos gyermeket nevelő szülő esetében az öregségi nyugdíj  140%-a feltéve,

hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az ez főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát, vagy együttesen számítva az öregségi nyugdíj hetvenszeresét.

A kedvezményre való jogosultság megállapítását a szülő vagy törvényes képviselő, illetve nagykorú terjesztheti elő a Polgármesteri Hivatalnál.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre a gyermek gyámjául kirendelt hozzátartozó is jogosult aki

- gyermek tartására köteles és

- nyugdíjellátásban, egyéb nyugdíjszerű ellátásban részesül.

A támogatás havi összege gyermekenként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 22%-a

A települési önkormányzat annak a gyámszülőnek aki tárgyév júliusban, illetve novemberben támogatásban részesül, alkalmanként egyszeri támogatást utal ki.