Hagyatéki ügyintézés

Alkalmazott jogszabályok: a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.), valamint a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet

 

Hogyan indul a hagyatéki eljárás

A hagyatéki eljárás elsősorban hivatalból indul. Belföldi hagyaték leltározására az örökhagyó utolsó belföldi lakóhelye, ha pedig belföldön lakóhelye nem volt, az utolsó belföldi tartózkodási helye, ennek hiányában az elhunyt belföldi elhalálozásának helye, vagy ha az nem állapítható meg a hagyatéki vagyon fekvésének helye szerinti jegyző intézkedik.

 

A Polgármesteri Hivatalba megérkező halottvizsgálati bizonyítvány tartalmazza az elhunyt személy adatait, címét és egy hozzátartozójának – általában a temetést intézőnek – a nevét és címét. A halottvizsgálati bizonyítványon megjelölt hozzátartozónak (ha nincs ilyen, megpróbáljuk felkutatni az elhunyt hozzátartozóit) felhívást küldünk, annak érdekében, hogy a megküldött formanyomtatványon nyilatkozatot tegyen az örökhagyó ingó és ingatlan vagyonára és a további örökösök adataira vonatkozóan. Az eljárás során tájékoztatjuk az ügyfelet arról, melyek a kötelező leltározás alá eső vagyontárgyak (pl. ingatlan, jármű, betétkönyv, részvény, lakossági folyószámla, devizaszámla, kárpótlási jegy stb.).

 

Amennyiben az örökhagyó ingatlan vagyonnal rendelkezik, hivatalból megkeressük az ingatlan fekvése szerinti illetékes önkormányzat jegyzőjét az adó- és értékbizonyítvány kiállítása céljából. Az adó- és értékbizonyítvány tartalmát postai úton közöljük az öröklésben érdekeltekkel, akik az abban foglaltakkal szemben az Ákr. rendelkezése szerint fellebbezéssel élhetnek. Mellékelünk továbbá minden örökös részére egy leltártervezetet, így lehetőség van az esetleges további vagyonról nyilatkozni.

 

A felvett hagyatéki leltár a fellebbezési határidő lejárta után, amennyiben az örökösök az adó- és értékbizonyítvány ellen fellebbezéssel élnek, a fellebbezés elbírálása után, elektronikusan továbbítjuk az illetékes közjegyző részére.

 

Amennyiben a hozzátartozó úgy nyilatkozik, hogy az elhunyt után leltározás alá eső vagyon nem maradt (nemleges nyilatkozat), úgy a hagyatéki eljárás iratai érdemi intézkedés nélkül irattárba kerülnek.

 

A hagyatéki leltár felvétele

 

A Polgármesteri Hivatalban a hagyatéki leltár felvételére és a hozzátartozók tájékoztatására kerül sor. A leltárfelvétel főszabály szerint a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében a szükséges adatok beszerzése, illetőleg az érdekeltek nyilatkozata alapján történik. Ezután a hagyatéki tárgyalás az ügyben illetékes közjegyző előtt zajlik le. Érdemi döntést kizárólag a közjegyző hozhat. Az ügyben eljáró közjegyző személyéről a hagyatéki ügyintézők felvilágosítást adnak.

 

Amennyiben az alaphagyatéki eljárás befejezését követő olyan leltározandó vagyontárgy kerül elő, ami az örökhagyó tulajdonát képezi, póthagyatéki eljárás lefolytatására irányuló illetékmentes kérelem benyújtására van lehetőség.

 

Fontosabb címek és telefonszámok

 

X. kerületben működő közjegyzők:

 

Dr. Halasi Lívia

1105 Budapest, Szent László tér 23/A, Telefon: 06 1 2600 902,

E-mail: halasi@mokk.hu

  

Dr. Cserjés Mátyás

1102 Budapest, Szent László tér 20. III. 307., Telefon: 06 1 4332 037,

E-mail: cserjes@mokk.hu

 

Dr. Záborszky Eszter Mária

1106 Budapest, Örs vezér tere 25/A 3. em. (Árkád Üzletközpont)

Telefon: 06 1 4310 056, 06 1 4310 057

E-mail: zaborszky@mokk.hu

 

Fővárosi Kerületek Földhivatala (tulajdoni lapok beszerzése) 1111 Budapest, Budafoki út 59.

 

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 1107 Budapest, Ceglédi út 30. Telefon: 06 1 6662 700 (megüresedő önkormányzati lakásokkal kapcsolatos tájékoztatás)

 

Az ügyintézők neve és elérhetősége a Polgármesteri Hivatal/Főosztályok/Hatósági Főosztály/Igazgatási Osztály menüpont alatt található meg.