Vásár, piac engedélyezésének, illetve bevásárlóközpont és helyi termelői piac bejelentésének ügyintézése

 


Alkalmazott jogszabályok: a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI törvény, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet), az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény, az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény, a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény

Fogalmak

Bevásárlóközpont: olyan komplex kialakítású, vegyes rendeltetésű épület, amelyben állandó jelleggel több kereskedő folytat túlnyomórészt üzletekben különböző típusú kereskedelmi tevékenységet, és ahol emellett jellemzően a szabadidő eltöltésével összefüggő szolgáltatási tevékenységet is folytatnak. 

Helyi termelői piac: olyan piac, ahol a kistermelő a piac fekvése szerinti megyében, vagy a piac 40 km-es körzetében, vagy Budapesten fekvő piac esetében az ország területén bárhol működő gazdaságából származó mezőgazdasági-, illetve élelmiszeripari termékét értékesíti.

Piac: olyan épület, épületegyüttes vagy terület, ahol állandó vagy rendszeres jelleggel többen általában napi, esetenként heti rendszerességgel folytatnak kiskereskedelmi tevékenységet.

Vásár: olyan épület, épületegyüttes vagy terület, ahol rendszerint többen folytatnak idényjellegű vagy meghatározott eseményekhez, naptári napokhoz kötődő eseti jellegű kiskereskedelmi tevékenységet. 

Az eljárás menete

Aki bevásárlóközpontot kíván üzemeltetni, köteles az erre irányuló szándékát bejelenteni.

Vásár, valamint piac – a helyi termelői piac kivételével – vásár-, illetve piacüzemeltetési engedély birtokában üzemeltethető.

Helyi termelői piac a kereskedelmi hatóságnak történő bejelentéssel üzemeltethető.

A bejelentés, illetve az engedély iránti kérelem benyújtása illetékmentes.

A vásár vagy a piac üzemeltetését – a helyi termelői piacok kivételével – a vásár, illetve piac helye szerint illetékes jegyző engedélyezi. Nem tartozik a Rendelet hatálya alá a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet szerint közterületen a húsvéti, adventi, karácsonyi és szilveszteri, valamint évente egy alkalommal, kizárólag az adott ünnepen és az azt megelőző 20 napban folytatott kereskedelmi tevékenység.

Bevásárlóközpont és helyi termelői piac üzemeltetését a fekvés szerint illetékes jegyzőhöz kell bejelenteni.

Vásár és piac olyan területen rendezhető, illetve tartható, amelyen a településrendezési terv a vásárrendezést, piactartást lehetővé teszi, vagy amely vásár rendezése, helyi termelői piac működése céljából területhasználati hozzájárulással rendelkezik. A területnek, a vásár, illetve piac jellegétől, az ott értékesített termékkörtől, illetve a folytatott tevékenységtől függően, meg kell felelnie a jogszabályban előírt építésügyi, közegészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági, élelmiszer-higiéniai, állat-egészségügyi, növény-egészségügyi, környezetvédelmi, kulturális örökségvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi követelményeknek, valamint rendelkeznie kell a tevékenység során képződő hulladékok elkülönített gyűjtését biztosító hulladéktárolókkal.

A jegyző a vásár-, illetve piacüzemeltetési engedélyt akkor adja ki, ha a szakhatósági hozzájárulások alapján a vásár, illetve piac megfelel a jogszabályi előírásoknak. Az engedély megadásával egyidejűleg a jegyző a vásárt, illetve a piacot nyilvántartásba veszi. A jegyző a bevásárlóközpontot és a helyi termelői piacot a bejelentés alapján veszi nyilvántartásba.

A vásár-, illetve piacüzemeltetési engedély iránti kérelmet, valamint a bevásárlóközpont és a helyi termelői piac üzemeltetésére vonatkozó bejelentést a hivatalunk által összeállított nyomtatványon, annak minden kérdésére történő válaszadással kérjük benyújtani. A kérelem, illetve a bejelentés elektronikusan az e-Papír szolgáltatás (https://epapir.gov.hu) igénybevételével vagy az Önkormányzati Hivatali Portálon (https://e-onkormanyzat.gov.hu) a megfelelő űrlap használatával nyújtható be.

Az üzemeltető köteles a nyilvántartásban szereplő adatokban történő változást, illetve az üzemeltetés megszüntetését haladéktalanul a Hatósági Főosztály Hatósági Osztályának bejelenteni.

Az ügyintézők neve és elérhetősége a Polgármesteri Hivatal/Főosztályok/Hatósági Főosztály/Hatósági Osztály menüpont alatt található meg.

A kapcsolódó nyomtatványok az Ügyintézés/Nyomtatványok/Ipari és kereskedelmi ügyek menüpont alatt tölthetők le.