Nyilvános ülés tervezett napirendi pontjai

1. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozása (618. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                      Kovács Róbert polgármester

2. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötendő 2018. évi éves közszolgáltatási szerződés (609. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                      dr. Pap Sándor alpolgármester

3. Tájékoztató a helyi adóztatási tevékenység 2017. évi alakulásáról (625. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                     dr. Szabó Krisztián jegyző

6. A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. gazdálkodásának ellenőrzéséről készített számvevőszéki jelentés alapján készített intézkedési terv végrehajtása (612. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                      dr. Pap Sándor alpolgármester

7. A térfelügyeleti rendszer 2018. január-március havi működésével összefüggő rendőrségi támogatás biztosítása (617. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                      Radványi Gábor alpolgármester

8. A Kocsis Sándor Sportközpont Ihász utca tornatermének, a Kelet-Pesti Tankerületi Központ részére történő térítésmentes használatba adása (605. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                      Radványi Gábor alpolgármester

 

9. A Kocsis Sándor Sportközpont tornatermének Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány részére történő ingyenes használatba adása (606. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                      Radványi Gábor alpolgármester

10. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztály 2017. évi ellenőrzési tervének módosítása és 2018. évi ellenőrzési terve (619. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                     dr. Szabó Krisztián jegyző