Nyilvános ülés tervezett napirendi pontjai

1. Beszámoló a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által a 2019. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásokról (109. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                         dr. Szabó Krisztián jegyző

2. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi éves összesített közbeszerzési terve (113. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                         Radványi Gábor alpolgármester

3. A „Hidegélelmiszer és főzési alapanyag beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék részére” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása (114. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                         Weeber Tibor alpolgármester

Bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

4. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosítása (118. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                         D. Kovács Róbert Antal polgármester

5. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a 2020. évi költségvetést követő három évben várható összege (86. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                         D. Kovács Róbert Antal polgármester

6. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi költségvetése, valamint az azzal összefüggő egyes kérdések (119. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                         D. Kovács Róbert Antal polgármester

7. Az Óhegy Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás (106. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                         Mustó Géza Zoltán alpolgármester

8. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2020. évi éves közszolgáltatási szerződés módosítása (88. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                         Somlyódy Csaba alpolgármester

9. A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása (120. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                         D. Kovács Róbert Antal polgármester