Nyilvános ülés tervezett napirendi pontjai - 2018. január 23.

1. „A Kőbányai Hírek című önkormányzati lap nyomdai előállítása és szállítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása (30. számú előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

Bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

2. „A Kőbányai Polgármesteri Hivatal épületében beépített tűzjelző rendszer bővítése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása (28. számú előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

Bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

5. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2017. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 5. módosítása (41. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                       dr. Pap Sándor alpolgármester

Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint.