Nyilvános ülés tervezett napirendi pontjai

1. Beszámoló a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által a 2019. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásokról (109. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                       Dr. Szabó Krisztián jegyző

2. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi éves összesített közbeszerzési terve (113. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                       Radványi Gábor alpolgármester

3. A „Hidegélelmiszer és főzési alapanyag beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék részére” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása (114. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                    Weeber Tibor alpolgármester

Bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján 

4. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2020. évi éves közszolgáltatási szerződés módosítása (88. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                       Somlyódy Csaba alpolgármester

5. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági Bizottságának 2020. évi munkaterve (94. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                         Marksteinné Molnár Julianna bizottsági elnök