A nyilvános ülés tervezett napirendi pontjai - 2017. október 19.

1. Tájékoztató a 2017. I. félévi iskolai bűnmegelőzési tanácsadó tevékenységéről

Előterjesztő:                                             Radványi Gábor alpolgármester

2. Tájékoztató a térfelügyeleti rendszer működésének gyakorlati tapasztalatairól

Előterjesztő:                                             dr. Szabó Krisztián jegyző

6. Az elektronikusan végezhető közigazgatási hatósági eljárási cselekményekről szóló 51/2005. (X. 21.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

Előterjesztő:                                  dr. Szabó Krisztián jegyző

7. A „Kőbánya számít Rád” szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról szóló 39/2011. (X. 24.) önkormányzatai rendelet módosítása

Előterjesztő:                                             dr. Szabó Krisztián jegyző

8. Tájékoztató a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. közszolgáltatási szerződés szerinti 2017. évi féléves működési jelentéséről

Előterjesztő:                                             dr. Pap Sándor alpolgármester

9. A Tér_Köz 2016 pályázati konstrukcióra benyújtott „A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása 2. ütem” című projekt megvalósítása

Előterjesztő:                                             Radványi Gábor alpolgármester

10. A Mázsa téri multifunkcionális sportcsarnok és uszoda fejlesztési feladatainak ellátásra kötendő vállalkozási szerződés

Előterjesztő:                                             dr. Pap Sándor alpolgármester

Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint.