Nyilvános ülés tervezett napirendi pontjai - 2017. március 23.

2. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és költségvetési szervei mobil távközlési és mobilinternet szolgáltatásokkal történő ellátása

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző

Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint.

20. Az Újhegyi sétány felújítás II. ütemében létesülő közvilágítási hálózat tulajdonjogának átruházása

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján a napirendi pont zárt ülésen tárgyalható.