Előterjesztések - 2013. június 18.

Önkormányzati lakást igénylők kérelmei

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

Bérlőtársi jogviszony létesítése iránti kérelem

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester