Előterjesztések - 2012. december 6.

Közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos kérelem elbírálása

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester