A nyilvános ülés tervezett napirendi pontjai - 2018. január 25.

Radványi Gábor írásbeli módosító javaslata a 38/1. számon

a közterület-használatról szóló 12/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelet, valamint a közút kezeléséről és üzemeltetéséről szóló 40/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosítása 38. számú előterjesztéshez

2. A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása (35. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                       dr. Szabó Krisztián jegyző

3. A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása (39. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                       dr. Szabó Krisztián jegyző

4. A 09. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság három tagjának és két póttagjának megválasztása (20. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                       dr. Szabó Krisztián jegyző

Bizalmas az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján

5. A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2018. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezése (25. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                       Kovács Róbert polgármester

6. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2017. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 5. módosítása (41. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                       dr. Pap Sándor alpolgármester

Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint.

7. A Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala által a 2018/2019. tanévre tervezett iskolai felvételi körzetek véleményezése (33. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                       Radványi Gábor alpolgármester

8. A Kőbányai Mocorgó Óvoda Alapító okiratának módosítása és egységes szerkezetbe foglalása (4. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                       dr. Szabó Krisztián jegyző

9. A kőbányai nemzetiségi önkormányzatokkal a működési feltételek biztosításáról és a gazdálkodási feladatok ellátásáról kötendő együttműködési megállapodás módosítása (40. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                       Kovács Róbert polgármester

Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint.