Általános hirdetmények

Felhívás járdák hó- és síkosságmentesítésére

Felhívjuk a Tisztelt Kerületi Lakosok figyelmét, hogy a téli időszakban az ingatlanok előtti járdaszakaszok hó- és síkosságmentesítése az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, birtokosának) kötelessége.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 32/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 7. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a főváros köztisztaságáról szóló 48/1994. (VIII. 1.) Fővárosi Közgyűlési rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ingatlan tulajdonosa (kezelője, birtokosa) köteles gondoskodni az ingatlana előtti járda, az ingatlanához csatlakozó járda, valamint a járda és az úttest közötti kiépített vagy kiépítetlen terület, járda hiányában az ingatlana telekhatárától számított egy méter széles területsáv gondozásáról, tisztán tartásáról, síkosságmentesítéséről, továbbá a hó eltakarításáról.

A Rendelet értelmében, aki síkosság-mentesítési, illetve hóeltakarítási kötelezettségének nem tesz eleget, megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait, és ötezer forinttól természetes személy esetében százötvenezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében ötszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható, valamint a közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki.
A biztonságos közlekedés biztosítása mindannyiunk érdeke, ezért kérjük, hogy folyamatosan tegyenek eleget a fenti előírásoknak, és a hóeltakarítási és jégmentesítési feladataikat szíveskedjenek elvégezni.
Környezetünk védelme érdekében ne sóval, hanem kizárólag környezetkímélő anyag használatával síkosságmentesítsenek!

Egyben felhívjuk a szíves figyelmüket, hogy amennyiben mulasztásukból eredően az ingatlanuk előtti járdán megcsúszásos baleset történik, úgy az ingatlantulajdonos, illetve a társasházi közösség kártérítési felelősséggel tartozik a károsult felé.

Segítő együttműködésüket köszönjük!

Tájékoztató lótartók részére

Pest Megyei Kormányhivatal Állategészségügyi Osztályának hirdetménye

Elindult a WEB Alapú Légiforgalmi Tájékoztató Elektronikus Rendszer

Örömmel értesültünk a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. kutatás-fejlesztési programjának új eleméről, a Web Alapú Légiforgalmi Tájékoztató Elektronikus Rendszer (a továbbiakban: WALTER) kidolgozásáról.

Tájékoztató a MÁV Zrt-hez kötődő lakások rezsicsökkentéséről víz- és csatornadíj esetén

A MÁV Zrt. tulajdonában, illetve kezelésében levő azon lakóingatlanok esetében - mely ingatlanok víz-és csatornaszolgáltatása a MÁV belső közüzemi hálózatán keresztül megoldott - a MÁV Zrt. az alábbiak szerint módosítja 2014. április 1-jéig visszamenőlegesen a víz- és csatornadíjat:

-  saját üzemeltetésű kútból kiemelt víz, és saját üzemeltetésű szennyvíztelep esetén a szolgáltatás egységára 10 %-al kerül csökkentésre,

- közműszolgáltatótól vásárolt, továbbszámlázott szolgáltatás esetén a továbbszolgáltatás díja 10 %-al kerül csökkentésre.

Az első, csökkentett díjakkal kiállított számlákat október hónapban kapták meg az érintett fogyasztók.

A tájékoztató a MÁV Zrt. hivatalos értesítése alapján került közlésre!

FIGYELEM 2013. OKTÓBER 1-TŐL INDUL AZ ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Az építési naplót a 2013. október 1-t követően induló kivitelezések esetében elektronikusan kell vezetni, de akik 2013. október 1. előtt már papíron kezdték el a naplóvezetést, azok papír alapon be is fejezik.

Lakossági tájékoztató a lakóépületek közös használatú tereinek tűzvédelmi szabályairól

A tájékoztató célja, hogy közérthetően és egyértelműen összefoglalja a lakóépületek közös használatú tereire (közlekedők, folyosók, lépcsőházak, gépjárműtárolók), valamint a lakáson belüli tárolásra vonatkozó tűzvédelmi szabályokat a hatékonyabb jogkövetés elősegítése érdekében.