Pályázati felhívás tehetséges sportolók támogatására                     ***                     Egészségügyi támogatás                     ***                     Ápolási támogatás                     ***                     Kőbányai Kalendárium 2019                     ***                     Szociális taxi kőbányaiaknak


Tervezetek véleményezéseTájékoztatás a Budapest Főváros X. kerület, Fehér út, Gyakorló utca, Keresztúri út és vasútvonal által határolt terület kerületi építési szabályzatáról szóló 12/2019. (V. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Módosul a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest X. kerület, Fehér út, Gyakorló utca, Keresztúri út és vasútvonal által határolt terület kerületi építési szabályzatáról szóló 12/2019. (V. 16.) önkormányzati rendelete. A módosítás a magánutak szélességére vonatkozóan a rendeletszöveg és a szabályozási tervlap közötti ellentmondás feloldására irányul.

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 5/2017. (Il. 24.) önkormányzati rendeletnek megfelelően a partnerségi egyeztetés a tájékoztatás honlapon történő közzétételével történik.
Kapcsolódó dokumentumok: