Mozdulj Kőbánya!                     ***                     Szociális taxi kőbányaiaknak


Közérdekű információk

Felhívás- a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások számára

A Kormány döntése alapján a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesülhetnek a fűtési költségek viselésével összefüggésben. 2018. október 15. napjáig formanyomtatvány kitöltésével igénybejelentés nyújtható be a Polgármester Hivatal Ügyfélszolgálatain (1102 Budapest, Állomás utca 26. vagy 1108 Budapest, Újhegyi sétány 16.), a határidő elmulasztása jogvesztő. Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható. Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült. A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.


Hirdetmény

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Helyi Választási Bizottság kitűzte Budapest X. kerület 6. számú egyéni választókerületében a települési önkormányzati képviselő időközi választását.

A SZAVAZÁS NAPJA 2018. szeptember 30. (vasárnap)


LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ Népegészségügyi felmérés – táplálkozási és tápláltsági állapot vizsgálat 2018

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet - az EFOP 1.8.10-VEKOP-17-2017-00001 számú, „Komplex egészségvédelem és szemléletfejlesztés a táplálkozás és gyógyszerfogyasztás területén” című projekt keretében - lakossági felmérést szervez a 18 éven felüliek körében. A felmérés kérdezői és a dietetikus szakemberek országszerte ezernél több felnőttet az otthonában keresnek fel, és kérdezik meg táplálkozási szokásaikról, életmódjáról.
A felmérés elővizsgálata Budapesten 2018. augusztus 24. és 26. között zajlik,  a fővizsgálatra 2018. szeptember 1. és december 15. között kerül sor országszerte 149 településen.


Tanévkezdési támogatás a kőbányai iskolásoknak

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a tanévkezdési támogatás biztosításával kíván segítséget nyújtani a kőbányai iskoláskorú gyermeket nevelő családoknak a szeptemberi tanévkezdés anyagi terheinek mérsékléséhez.

A 2018. augusztus 1. napján kőbányai lakcímmel rendelkező általánosiskolás-korú gyermekek és a középfokú intézmény nappali tagozatán tanuló diákok egyaránt részesülhetnek az 5 000 Ft értékű Erzsébet-utalványban. A Kelet-pesti Tankerületi Központ által kerületünkben működtetett általános iskolák tanulói, valamint a Szent László Gimnázium és a Zrínyi Miklós Gimnázium diákjai az iskolákban vehetik át az utalványokat.

A kerületen kívül tanuló általánosiskolás-korú és a középiskolás-korú tanuló gyermekek törvényes képviselői – a lakcímkártya és a 2018/2019. tanévre szóló iskolalátogatási igazolás bemutatásával – 2018. augusztus 13. és szeptember 10. között a Polgármesteri Hivatal Ügyfélközpontjában (1102 Budapest, Állomás u. 26., ügyfélfogadási idő: hétfő: 13.30–17.30, szerda: 08.00–16.00, péntek: 08.00–11.30) vehetik át az utalványokat.


A főváros patkánymentesítésével kapcsolatban a Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatalának tájékoztatója

A patkánymentesítést 2018. július 19. napjától (a Bábolna Bio Kft. helyett) az RNBH Konzorcium (tagjai: a Rovért Rovar- és Rágcsálóirtó Kft., a Növényvédő és Kártevőirtó Kft., a Bogármérnökség Kft., a Hygiénia Kártevőirtó és a Szolgáltató Kft., ügyvezető: Reisinger Mátyás György) látja el.

A lakossági bejelentéseket a 06/70-364-6531 telefonszámon fogadja az RNBH Konzorcium hétfőtől péntekig, 8.00 órától 16.00 óráig. A köztes időszakokban üzenetrögzítő fogadja a hívásokat. A patkányészleléseket elektronikusan a patkanyirtasbudapest@gmail.com e-mail címen lehet bejelenteni.


Tájékoztató a Kőbánya területén végzendő állatmentő és állatvédelmi tevékenységről

2018. június 1-jétől a Segítő Angyalok V&R Állatmentő Nonprofit Kft. látja el Kőbánya területén az állatmentéssel és állatvédelemmel kapcsolatos feladatokat.

A Kőbányai Önkormányzat fontosnak tartja a kulturált állattartás kialakulását, ehhez kéri az Önök segítségét, együttműködésüket az Önkormányzattal és a Segítő Angyalok V&R Állatmentő Nonprofit Kft.-vel. Elérhetőségük: Kobanya@segitoangyalok.hu, telefon: valamint a +36 70 539 3220, valamint a Kőbányai Állatvédelmi Járőrszolgálat facebook oldala.


Lakossági felhívás

Az ingatlan tulajdonosának, kezelőjének vagy birtokosának az ingatlana és környezete rendezettségével kapcsolatban.


Pályázati felhívás egészségügyi támogatásra

A Kőbányai Önkormányzat pályázatot hirdet egészségügyi támogatásra, a háziorvos vagy a szakorvos által javasolt gyógyászati segédeszköz, egészségügyi eszköz vagy szolgáltatás, továbbá a meglévő gyógyászati segédeszköz javítási költségeihez való hozzájárulásra.

A pályázatok benyújtási határideje: 2019. február 28.


Pályázati felhívás ápolási támogatásra

A Kőbányai Önkormányzat pályázatot hirdet ápolási támogatásra, a hosszabb ideig elhúzódó betegségek során felmerülő többletkiadások fedezésére.

A pályázatok benyújtási határideje: 2019. február 28.