Kőbányai Jeges Nap                     ***                     Számítógépes tanfolyam nyugdíjasoknak                     ***                     Kőbányai Kalendárium 2019                     ***                     Szociális taxi kőbányaiaknak


Közlönytár


Rendelet száma Cím Hatály (tól-ig) Kihirdetés
76/1995. (XII.19.) A Budapest, X. ker. Harmat u. 26. a-b. számú 41332/2 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó Egyszerűsített Részletes Rendezési Tervéról 1996.11.04 - 2000.09.19 1995.12.19
75/1995. (XII.19.) A vagyoni típusú (telek, építmény) adók végrehajtása során adható kedvezményekről és méltányossági eljárásokról 1996.01.01 - 2002.12.19 1995.12.19
74/1995. (XII.19.) A 74/1995.(XII.19.) sz. önkormányzati rendelete az építményadóról 1996.01.01 - 2002.12.19 1995.12.19
73/1995. (XII.19.) A 73/1995. (XII.19.) sz. önkormányzati rendelete a telekadóról 1996.01.01 - 2002.12.19 1995.12.19
72/1995. (XII.19.) Az Önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról az 1996. évi előzetes tervszámok alapján 1996.01.01 - 1996.03.12 1995.12.19
71/1995. (XII.05.) A Budapest Kőbányai Önkormányzat tulaj donában álló lakások béréről 1995.12.06 - 2001.07.10 1995.12.05
70/1995. (XII.05.) A helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről 1995.12.06 - 2001.07.23 1995.12.05
69/1995. (XII.05.) Az Önkormányzat rendelete a KŐBÁNYA név felvételéről és használatáról 1995.12.06 - 2004.06.24 1995.12.05
68/1995. (XII.05.) A Budapest, X.ker. Kada u. 21. sz. 41613 hrsz. és Gyömrői út 41. sz. 41618 hrsz. ingatlanokra vonatkozó Egyszerűsített Részletes Rendezési Tervéről 1995.12.06 - 2006.10.01 1995.12.05
67/1995. (XII.05.) A Budapest, X.ker. Halom u.- Előd köz- Ihász u. által határolt terület Részletes Rendezési Tervéről 1995.12.08 - 2005.12.21 1995.12.05
66/1995. (XI.05.) A 18/1995.(V.16.) sz. önkormányzati rendeletének- a Budapest X. kerület Kolozsvári u. - Kőrösi Csoma út - Harmat u. által határolt terület R-35420 ttszámú Részletes Rendezési Tervéről - módosításáról 1995.12.06 - 2006.09.15 1995.12.05
65/1995. (XII.05.) Az 57/1995.(X.10.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 28/1995.(VI.27.) sz. önkormányzati rendelet - a szociális rászorultságtól függő pénzebeli ellátásokról - módosításáról 1995.12.06 - 1998.01.01 1995.12.05
64/1995. (XII.05.) Az önkormányzat 1996. évi költségvetési koncepciójáról szóló rendelet 1995.12.06 - 2014.04.19 1995.12.06
63/1995. (XII.05.) Az Önkormányzat 1995. évi költségvetés I - III. negyedévi végrehajtásáról 1995.12.06 - 2016.04.01 1995.12.05
62/1995. (XI.07.) A piacokról és a piaci díjszabásokról 1995.11.08 - 2000.06.20 1995.11.07
61/1995. (XI.07.) A Polgármesteri Hivatalban dolgozók közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről 1995.11.08 - 1998.03.24 1995.11.07
60/1995. (XI.07.) A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról természetbeni juttatásáról 1996.01.01 - 1997.02.04 1995.11.07
59/1995. (XI.07.) Az Önkormányzat 1995. évi költségvetésének módosításáról 1995.11.08 - 2014.04.19 1995.11.08
58/1995. (XI.07.) Az R-35749 tt:számú Részletes Rendezési Tervet jóváhagyó 40/1994. (VI. 28.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról 1995.11.09 - 2006.10.01 1995.11.07
57/1995. (X.10.) A szociá1is rászoru1tságtó1 Lüggő pénzbe1i szociá1is e11átásokró1 szó1ó 28/1995. (VI. 27.) sz. önkonruinyzati rende1et módosításáró1 1995.10.11 - 1998.01.01 1995.10.10
56/1995. (X.10.) A korábbi kedvezményes kamatozású állami hitelek megemelt törlesztőrészletei kifizetéséhez nyújtandó támogatásról szóló 6/1992. (11.25.) sz. önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 1995.10.11 - 2016.04.01 1995.10.10
55/1995. (IX.26.) A Budapest X.kerület Sibrik M.út - Maglódi út - Fagyal u. - Takarék u. által határolt terület R- ..... ttszámú Részletes Rendezési Tervéről 1995.11.09 - 2006.10.01 1995.09.26
54/1995. (IX.12.) A 12/1995. (IV.4.) sz. önkormányzati rendelettel, valamint a 16/1993. (V. 4.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 7/1991. sz. önkormányzati rendelet - a DÍSZPOLGÁRI CÍM adományzásának rendjéről - módosításáról 1995.09.13 - 1999.12.07 1995.09.12
53/1995. (VIII.29.) Az Önkormányzat 1995. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról 1995.08.30 - 2016.04.01 1995.08.30
52/1995. (VIII.29.) Az Önkormányzat 1995. évi költségvetésének módosításáról 1995.08.30 - 2014.04.19 1995.08.30
51/1995. (IX.26.) A Budapest X.kerü1et Gyömrői út - Alkér utca - Cserkesz utca - Kada utca által határolt terü1et egyszerűsített Részletes Rendezési Terv j óváhagyásáról 1995.10.16 - 2006.10.01 1995.08.30
50/1995. (VIII.29.) A Bp. X.ker. Gyömrői út 150. sz. alatti EVIG R'f telephelyének telekmegosztási egyszerűsített Részletes Rendezési Terv jóváhagyásáról. 1995.10.16 - 2006.10.01 1995.08.29
49/1995. (VIII.29.) A Budapest X.kerület Gyakorló út 1-19 sz. hrsz: 39.210/54 alatti ingatlan és a hozzákapcsolódó közterület R-35882 ttszámú Részletes Rendezési Tervéről 1995.08.30 - 2001.09.18 1995.08.29
48/1995. (VIII.29.) Az R-35836 ttszámú Részletes Rendezési Tervet jóváhagyó 27/1995. (VI.13.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására 1995.08.30 - 2001.04.24 1995.08.29
47/1995. (VIII.29.) A Bp X.ker. Gyömrői út-Hangár u.-Gyula u. által határolt terület egyszerűsített Részletes Rendezési Tervéről. 1995.11.09 - 2006.10.01 1995.08.29