Pályázati felhívás tehetséges sportolók támogatására                     ***                     Egészségügyi támogatás                     ***                     Ápolási támogatás                     ***                     Sorg Antal Program                     ***                     Kőbányai Kalendárium 2019                     ***                     Szociális taxi kőbányaiaknak


Közlönytár


Rendelet száma Cím Hatály (tól-ig) Kihirdetés
7/1996. (I.30.) A Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és a közterületek rendjéről 1996.01.31 - 2000.06.20 1996.01.30
6/1996. (I.30.) A Budapest, X. ker. Nemes u. - Váltó u. - Rákos patak által határolt 40700/2 hrsz-ú területre vonatkozó R-35890 ttszámú Egyszerűsített Részletes Rendezési Tervéről 1996.01.31 - 2006.10.01 1996.01.30
5/1996. (I.30.) A Budapest, X. ker. Gyömrői út - Újhegyi út - Vaspálya u. - Sibrik M. út által határolt terület Részletes Rendezési Tervének j óváhagyásáról 1996.05.07 - 2006.07.14 1996.01.30
4/1996. (I.30.) A 20/1995.(V.16.) sz. önkormányzati rendelet - a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások igénybevételének módjáról és az intézményekben fizetendő térítési díjakról - módosításáról 1996.02.01 - 1998.03.01 1996.01.30
3/1996. (I.30.) A 3/1994.(1.26.) sz. önkormányzati rendelet- az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről módosításáról 1996.01.31 - 2000.04.18 1996.01.30
2/1996. (I.30.) A 29/1995.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelettel módositott 56/1994. (XI.8.) sz. önkormányzati rendelet -az első-lakástulajdont szerzők támogatásárólmódosításáról 1996.01.31 - 1998.02.01 1996.01.30
1/1996. (I.16.) A 28/1995.(VI.27.) sz. önkormányzati rendelet - a szociális rászorultságtól függő pénzbeli szociális ellátásokról - módosításáról 1996.01.17 - 1998.01.01 1996.01.16
79/1995. (XII.19.) A Budapest, X. ker. Méhes utca - Rákos patak - Ladányi utca - vasúti pá1ya által határolt terület Részletes Rendezési Tervérő. 1996.02.20 - 2006.10.01 1995.12.19
78/1995. (XII.19.) Budapest. X.ker. Basa u. - Lőrinci u. - Gyorsforgalmi út által határolt terület Részletes Rendezési Tervéről 1996.09.16 - 2001.10.09 1995.12.19
77/1995. (XII.19.) A Bp. X.ker. Cserkesz u.-Kelemen u.- Gergely u.-Ihász utcák által határolt terület Részletes Rendezési Tervéről 1995.12.20 - 2005.01.21 1995.12.19
76/1995. (XII.19.) A Budapest, X. ker. Harmat u. 26. a-b. számú 41332/2 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó Egyszerűsített Részletes Rendezési Tervéról 1996.11.04 - 2000.09.19 1995.12.19
75/1995. (XII.19.) A vagyoni típusú (telek, építmény) adók végrehajtása során adható kedvezményekről és méltányossági eljárásokról 1996.01.01 - 2002.12.19 1995.12.19
74/1995. (XII.19.) A 74/1995.(XII.19.) sz. önkormányzati rendelete az építményadóról 1996.01.01 - 2002.12.19 1995.12.19
73/1995. (XII.19.) A 73/1995. (XII.19.) sz. önkormányzati rendelete a telekadóról 1996.01.01 - 2002.12.19 1995.12.19
72/1995. (XII.19.) Az Önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról az 1996. évi előzetes tervszámok alapján 1996.01.01 - 1996.03.12 1995.12.19
71/1995. (XII.05.) A Budapest Kőbányai Önkormányzat tulaj donában álló lakások béréről 1995.12.06 - 2001.07.10 1995.12.05
70/1995. (XII.05.) A helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről 1995.12.06 - 2001.07.23 1995.12.05
69/1995. (XII.05.) Az Önkormányzat rendelete a KŐBÁNYA név felvételéről és használatáról 1995.12.06 - 2004.06.24 1995.12.05
68/1995. (XII.05.) A Budapest, X.ker. Kada u. 21. sz. 41613 hrsz. és Gyömrői út 41. sz. 41618 hrsz. ingatlanokra vonatkozó Egyszerűsített Részletes Rendezési Tervéről 1995.12.06 - 2006.10.01 1995.12.05
67/1995. (XII.05.) A Budapest, X.ker. Halom u.- Előd köz- Ihász u. által határolt terület Részletes Rendezési Tervéről 1995.12.08 - 2005.12.21 1995.12.05
66/1995. (XI.05.) A 18/1995.(V.16.) sz. önkormányzati rendeletének- a Budapest X. kerület Kolozsvári u. - Kőrösi Csoma út - Harmat u. által határolt terület R-35420 ttszámú Részletes Rendezési Tervéről - módosításáról 1995.12.06 - 2006.09.15 1995.12.05
65/1995. (XII.05.) Az 57/1995.(X.10.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 28/1995.(VI.27.) sz. önkormányzati rendelet - a szociális rászorultságtól függő pénzebeli ellátásokról - módosításáról 1995.12.06 - 1998.01.01 1995.12.05
64/1995. (XII.05.) Az önkormányzat 1996. évi költségvetési koncepciójáról szóló rendelet 1995.12.06 - 2014.04.19 1995.12.06
63/1995. (XII.05.) Az Önkormányzat 1995. évi költségvetés I - III. negyedévi végrehajtásáról 1995.12.06 - 2016.04.01 1995.12.05
62/1995. (XI.07.) A piacokról és a piaci díjszabásokról 1995.11.08 - 2000.06.20 1995.11.07
61/1995. (XI.07.) A Polgármesteri Hivatalban dolgozók közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről 1995.11.08 - 1998.03.24 1995.11.07
60/1995. (XI.07.) A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról természetbeni juttatásáról 1996.01.01 - 1997.02.04 1995.11.07
59/1995. (XI.07.) Az Önkormányzat 1995. évi költségvetésének módosításáról 1995.11.08 - 2014.04.19 1995.11.08
58/1995. (XI.07.) Az R-35749 tt:számú Részletes Rendezési Tervet jóváhagyó 40/1994. (VI. 28.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról 1995.11.09 - 2006.10.01 1995.11.07
57/1995. (X.10.) A szociá1is rászoru1tságtó1 Lüggő pénzbe1i szociá1is e11átásokró1 szó1ó 28/1995. (VI. 27.) sz. önkonruinyzati rende1et módosításáró1 1995.10.11 - 1998.01.01 1995.10.10