Állásajánlatok

 

Eseménynaptár

2017.10
 1. H
 2. K
 3. Sz
 4. Cs
 5. P
 6. Szo
 7. V
 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7. 1
 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6
 6. 7
 7. 8
 1. 9
 2. 10
 3. 11
 4. 12
 5. 13
 6. 14
 7. 15
 1. 16
 2. 17
 3. 18
 4. 19
 5. 20
 6. 21
 7. 22
 1. 23
 2. 24
 3. 25
 4. 26
 5. 27
 6. 28
 7. 29
 1. 30
 2. 31
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  

Anyakönyvvezetői munkakör betöltésére

     

A pályázat benyújtásának határideje:       2017. november 6.Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal

 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján

pályázatot hirdet

 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri HivatalHatósági Főosztályán

 

anyakönyvvezetői

munkakör betöltésére.

 

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan időtartamú közszolgálati jogviszony 6 hónapos próbaidővel.

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

 

Munkavégzés helye:

1102 Budapest, Állomás utca 26.

 

Munkakörébe tartozó feladatok:

Anyakönyvvezetői hatáskörbe tartozó születéssel, házasságkötéssel, halálesettel, valamint névváltoztatási ügyekkel kapcsolatos feladatok ellátása. Címnyilvántartással kapcsolatos feladatok.

 

Illetmény: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyzőjének a Közszolgálati Szabályzatról szóló 4/2016. (VIII. 11.) utasítása az irányadók. A 2017. évben 45 000 forint az illetményalap.

 

Pályázati feltételek:

- magyar állampolgárság,

- cselekvőképesség,

- büntetlen előélet,

- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,

- közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 25. pontja szerinti szakképzettség

I. besorolási osztályban:

felsőoktatásban szerzett szakképzettség és anyakönyvi szakvizsga

   II. besorolási osztályban:

érettségi végzettség és anyakönyvi szakvizsga.

 

Az anyakönyvvezető és az anyakönyvi szervek eljárásáról és kijelöléséről, valamint az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről szóló 174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése szerint a felsőoktatásban szerzett közszolgálati szakképzettséggel vagy állam- és jogtudományi képzési területen szerzett szakképzettséggel rendelkező esetén, ha a kinevezéskor nem rendelkezik anyakönyvi szakvizsgával, azt a kinevezéstől számított egy éven belül meg kell szereznie.

 

 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Anyakönyvi munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-              a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi adataira és a munkaügyi nyilvántartására, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerinti részletes szakmai önéletrajz,

-              iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata,

-              három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata (vagy annak megkéréséről szóló bizonylat)

-              a pályázó nyilatkozata arról, hogy a teljes pályázati anyag részére történő visszaküldését kéri-e vagy sem. Amennyiben a pályázó nem nyilatkozik, a pályázati anyagát megsemmisítjük.

 

A munkakör betöltésének időpontja:

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje:       2017. november 6.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton a pályázatnak a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1102 Budapest, Szent László tér 29.) valamint személyesen Tinódiné Kürthy Gabriellánál. (Személyügyi Osztály)

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/36319/2017/XXII, valamint a munkakör megnevezését: ANYAKÖNYVVEZETŐ

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató által kiválasztott érvényes pályázatot benyújtókat a munkáltató által kijelölt szakmai bizottság hallgatja meg. A munkáltató a bizottság javaslata figyelembevételével dönt. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 15.

 

A pályázati kiírás közzétételének további helye:

https://kozigallas.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:      2017. október 9.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt Dr. Czagányi Cecília osztályvezetőtől a 4338-185 vagy Dr. Mózer Éva főosztályvezetőtől a 4338-170 telefonszámon, illetve a www.kobanya.hu honlapon szerezhet.

 

 

 

 


2017. október 05., csütörtök 15:54Vissza