Állásajánlatok

 

Eseménynaptár

2017.10
 1. H
 2. K
 3. Sz
 4. Cs
 5. P
 6. Szo
 7. V
 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7. 1
 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6
 6. 7
 7. 8
 1. 9
 2. 10
 3. 11
 4. 12
 5. 13
 6. 14
 7. 15
 1. 16
 2. 17
 3. 18
 4. 19
 5. 20
 6. 21
 7. 22
 1. 23
 2. 24
 3. 25
 4. 26
 5. 27
 6. 28
 7. 29
 1. 30
 2. 31
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  

Szociálpolitikai ügyintéző munkakör betöltésére

     

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 20.Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján pályázatot hirdet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és Egészségügyi Osztályán

SZOCIÁLPOLITIKAI ÜGYINTÉZŐ

munkakör betöltésére

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 6 hónapos próbaidővel.

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:

1102 Budapest, Szent László tér 29.

1108 Budapest, Újhegyi sétány 16.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Szociális igazgatási feladatok ellátása, szociális segélyekkel, támogatásokkal kapcsolatos ügyintézői feladatok.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és az egyéb juttatásokra a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 131. §-a, valamint Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyzőjének a Közszolgálati Szabályzatról szóló 4/2016. (VIII. 11.) utasítása az irányadó. A Polgármesteri Hivatalban az illetményalap a 2017. évben 45 000 forint.

 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • az I. besorolási osztályban: egyetemi szintű általános orvos, fogorvos, gyógyszerész, szociológus, pszichológus, szociálpolitikus, jogász, humánszervező vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, hittudományi, szociális munkás vagy egészségügyi felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű gyógypedagógus, szociálpedagógus, szociális szervező, személyügyi szervező vagy államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és szociális ügyintézői szakképesítés,
 • a II. besorolási osztályban: középiskolai végzettség és szociális ügyintéző vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: szociális gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző, szociális asszisztens szakképesítés,
 • számítógéphasználat felhasználói szintű ismerete,
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatásban hasonló munkakörben szerzett tapasztalat,
 • közigazgatási alapvizsga, szakvizsga.

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi adataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és a közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerinti részletes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata,
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata (vagy annak megkéréséről szóló postai bizonylat másolata).

A munkakör betöltésének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. november 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 20.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1102 Budapest, Szent László tér 29.), és személyesen Tinódiné Kürthy Gabriellánál. (Személyügyi Osztály)

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/36143/2017/XXII, valamint a munkakör megnevezését: „szociálpolitikai ügyintéző”.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatot benyújtókat a munkáltató által kijelölt szakmai bizottság hallgatja meg. A munkáltató a bizottság javaslatának figyelembevételével dönt. A pályázat akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 31.

 

A pályázati kiírás közzétételének további helye:

https://kozigallas.gov.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 8.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a 4338-331 telefonszámon Ehrenberger Krisztina főosztályvezetőtől, illetve a www.kobanya.hu honlapon szerezhet.


2017. október 05., csütörtök 14:03Vissza