Mozdulj Kőbánya!                     ***                     Szociális taxi kőbányaiaknak                     ***                     ORGONA-VESPERÁS


Hirdetmény az óvodai felvételekről

     

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napján a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A jelentkezés módjáról és körülményeiről az óvodai felvételekről szóló Hirdetményből tájékozódhatnak az érintett szülők.
Kapcsolódó dokumentumok:

2017. április 03., hétfő 11:58

Vissza