Kőbánya Kalendárium 2018                     ***                     Szenior Ki Mit Tud?                     ***                     Süteménykészítő verseny                     ***                     Korcsolyázz ingyenesen Kőbányán!                     ***                     ORGONA-VESPERÁS


Tájékoztatás a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat területén készülő tervekről


A Kőbányai Önkormányzat tájékoztatja a lakosságot, az érdekképviseleti, civil- és gazdálkodó szervezeteket, vallási közösségeket, valamint környezetvédelmi egyesületeket, hogy egyeztetési eljárást indít az alábbi tervekkel kapcsolatosan:

  1. 1.        A Kolozsvári utca – Kőrösi Csoma Sándor út – Szent László tér – Állomás utca – Korponai utca kerületi építési szabályzata (előzetes tájékoztatás)

A terület meglévő adottságainak, épületállományának és egyéb jellemzőinek vizsgálatait követően készül javaslat a lakóterületek rendezésére, beépítési, bővítési lehetőségeinek megadására, a közelmúltban beépült, a meglévő telekstruktúrától jelentősen eltérő telkek környezetének beépíthetőségére, valamint a vasút menti sávban jellemző gazdasági funkciók szabályozására. Lényeges szempont a lakóterület minőségének javítása, a terület parkolási problémáinak kezelésére megoldás keresése és az élhető környezet megteremtése Kőbánya központi részének zöldterületi és értékvédelmi elemeinek védelme és fejlesztése révén.

  1. 2.        A Vaspálya utca – Liget tér – Kőrösi Csoma Sándor út – Kápolna utca – Kápolna tér – Óhegy utca – Kőér utca kerületi építési szabályzata (előzetes tájékoztatás)

A tervezés célja a nagyrészt beépült kisvárosias lakóterület beépítési paramétereinek szabályozása, az épített környezet értékei védelmének biztosítása, valamint a jogszabályváltozásoknak történő megfelelés. Felülvizsgálatra kerülnek a területen folytatható funkciók, tevékenységek a környezetterhelés csökkentése érdekében. Lényeges szempont a lakóterület minőségének javítása és az élhető környezet megteremtése Kőbánya ezen részének zöldterületi és értékvédelmi elemeinek védelme és fejlesztése révén.

  1. 3.        A Fehér út – Gyakorló utca – Keresztúri út – MÁV vasútvonal kerületi építési szabályzata (előzetes tájékoztatás)

A Fejlesztő a Budapest X. kerület 39210/55 hrsz., 39210/173 hrsz., 39210/172 hrsz., 39210/171 hrsz. alatt álló ingatlanok területén lakó-, kereskedelmi és iroda funkciójú fejlesztést kíván megvalósítani. A területen található fővárosi tulajdonú ingatlanok hasznosításával kapcsolatos javaslatok, valamint a tervezett beruházáshoz szükséges infrastruktúrafejlesztés megvalósításának feltételei szintén kidolgozásra kerülnek.

  1. 4.        A Mázsa tér és környéke kerületi építési szabályzata (előzetes tájékoztatás)

A tervezés célja, hogy a fővárosi sport-infrastruktúra fejlesztés keretében lehetővé váljon Kőbányán egy multifunkcionális sportcsarnok és uszoda megvalósítása a 38403/2 és 38403/4 helyrajzi számú ingatlanokon. A tervezett létesítmény mind a kerületet, mind a fővárost kiszolgálja, fontos elemét képezve a fővárosi sportlétesítmény-fejlesztéseknek.

  1. 5.        A 80-as jelű vasútvonal menti területek kerületi építési szabályzata

A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak nyilvánította a 80-as jelű vasútvonal Rákos és Hatvan közötti szakaszának rekonstrukcióját. Az előzetes tervek alapján vizsgálandó az egyes területek, telkek igénybevételének szükségessége, valamint kidolgozandók a vasút fejlesztéséhez kapcsolódó építésjogi szabályok.

A fenti tervekkel kapcsolatban javaslatokat, észrevételeket tenni, véleményt nyilvánítani 2018. január 24-éig postai úton (Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal 1102 Bp. Szent László tér 29.), illetve elektronikus levélben (hivatal@kobanya.hu), valamint az 2018. január 15-én 17 órakor a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban tartandó lakossági fórumon lehet.

 

Kovács Róbert

Kőbánya polgármestere